Ông Toàn khai trong lý lịch đảng viên bổ sung là có bằng tiến sĩ. Đến tháng 5-2016, trong bản trích ngang danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Định ông Toàn ghi là “thạc sĩ quản lý giáo dục”
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160726/kiem-tra-bang-cap-cua-pho-bi-thu-tinh-uy-binh-dinh/1143424.html
Shared publiclyView activity