Shared publicly  - 
 
Nguyên Bí thư, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự nói ông ký cấp phép cho Formosa là đúng quy định. Có sai là sai trong quá trình thực hiện. Ông bất ngờ khi Formosa xảy ra sự cố.
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160724/ong-vo-kim-cu-neu-khong-co-su-co-formosa-tao-nguon-thu-lon/1142761.html
Translate
TTO - Nguyên Bí thư, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự nói ông ký cấp phép cho Formosa là đúng quy định. Có sai là sai trong quá trình thực hiện. Ông bất ngờ khi Formosa xảy ra sự cố.
4
Add a comment...