Shared publicly  - 
 
“Ông Cự trả lời như lấy thúng úp voi” - Đó là bình luận của ông Vũ Phạm Quyết Thắng, nguyên phó tổng Thanh tra Chính phủ, khi trao đổi với Tuổi Trẻ về vụ Formosa và trả lời công luận của ông Võ Kim Cự.
Translate
TTO - Đó là bình luận của ông Vũ Phạm Quyết Thắng, nguyên phó tổng Thanh tra Chính phủ, khi trao đổi với <em>Tuổi Trẻ</em> về vụ Formosa và trả lời công luận của ông Võ Kim Cự.
4
Add a comment...