Profile cover photo
Profile photo
Tự học tiếng Nhật
455 followers -
Tự học online
Tự học online

455 followers
About
Posts

Post has attachment
Tổng hợp chữ Hán N1 bài 36 Tổng hợp chữ Hán N1 bài 36. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn đang luyện thi năng lực JLPT cấp độ N1, trong bài này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn Tổng hợp chữ Hán N1 – Luyện thi N1. Mỗi … Continue…
Add a comment...

Post has attachment
Một bài văn mẫu viết về mẹ bằng tiếng Nhật để các bạn có thể tham khảo cách viết 1 đoạn văn viết về mẹ bằng tiếng Nhật
Add a comment...

Post has attachment
Tổng hợp chữ Hán N1 bài 35 Tổng hợp chữ Hán N1 bài 35. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn đang luyện thi năng lực JLPT cấp độ N1, trong bài này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn Tổng hợp chữ Hán N1 – Luyện thi N1. Mỗi … Continue…
Add a comment...

Post has attachment
Tổng hợp chữ Hán N1 bài 34 Tổng hợp chữ Hán N1 bài 34. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn đang luyện thi năng lực JLPT cấp độ N1, trong bài này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn Tổng hợp chữ Hán N1 – Luyện thi N1. Mỗi … Continue…
Add a comment...

Post has attachment
Tổng hợp chữ Hán N1 bài 33 Tổng hợp chữ Hán N1 bài 33. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn đang luyện thi năng lực JLPT cấp độ N1, trong bài này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn Tổng hợp chữ Hán N1 – Luyện thi N1. Mỗi … Continue…
Add a comment...

Post has attachment
Tổng hợp chữ Hán N1 bài 32 Tổng hợp chữ Hán N1 bài 32. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn đang luyện thi năng lực JLPT cấp độ N1, trong bài này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn Tổng hợp chữ Hán N1 – Luyện thi N1. Mỗi … Continue…
Add a comment...

Post has attachment
Tổng hợp chữ Hán N1 bài 31 Tổng hợp chữ Hán N1 bài 31. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn đang luyện thi năng lực JLPT cấp độ N1, trong bài này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn Tổng hợp chữ Hán N1 – Luyện thi N1. Mỗi … Continue…
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded