"Ari og Per bytter kanal - talentflukten fra NRK fortsetter."

Talent flukt?
Shared publiclyView activity