Profile cover photo
Profile photo
Tranzit-1Kft.
3 followers -
A Tranzit-1 Kft. Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. hulladékok begyűjtését, szállítását, szennyvízszippantást és szállítást, csatornamosást, valamint csatorna kamerázást végez elsősorban gazdálkodó intézmények számára.
A Tranzit-1 Kft. Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. hulladékok begyűjtését, szállítását, szennyvízszippantást és szállítást, csatornamosást, valamint csatorna kamerázást végez elsősorban gazdálkodó intézmények számára.

3 followers
About
Posts

Post has attachment

Tranzit-1 Kft.
Debrecen
4034
Hétvezér u. 21 sz.
Tel/Fax: 52-437-365
Tel:06202442157
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Bemutatkozás: A Tranzit-1 Kft. Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. hulladékok begyűjtését, szállítását, szennyvízszippantást és szállítást, csatornamosást, valamint csatorna kamerázást végez elsősorban gazdálkodó intézmények számára. A társaság célja, hogy szolgáltatásai során kimagasló minőségű szolgáltatást nyújtson valamennyi megrendelője részére. Cégünk vezetősége és tulajdonosi köre elismeri a környezet védelmének fontosságát is. Ezek megvalósítása érdekében a társaság arra törekszik, hogy tevékenysége minden szakaszában ezen szemléleteknek megfelelően dolgozzon egy integrált minőség- és környezetirányítási rendszer keretén belül. Ennek megvalósítása érdekében a következőket tűztük ki célul: Tevékenységünkre vonatkozó jogszabályi követelmények betartása Korrekt üzleti magatartás, kölcsönös bizalom kialakítása üzleti partnereinkkel Gyors, pontos, rugalmas szolgáltatás A megrendelők igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése a szolgáltatásaink komplexitásának fokozása érdekében A tevékenységeink műszaki és személyes feltételeinek biztosítása és folyamatos fejlesztése A környezet igénybevételének csökkentése és a környezeti teljesítményünk folyamatos nyomonkövetése és javítása az elérhető legjobb technológiák alkalmazása útján az ésszerű gazdasági és pénzügyi korlátokon belül Szakmai és környezetvédelmi ismeretek folyamatos bővítése Tevékenységünk középpontjában a minőség és környezetszemléletű munkavégzés áll, melynek igazolása érdekében MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerinti integrált minőség- és környezetirányítási rendszert működtetünk.Társaságunk vezetői a szolgáltatásaink minőségét, és annak folyamatos fejlesztését elsőrendű feladatnak tekintik. A Működéspolitikánkban foglaltakat minden munkavállalónkkal és szolgáltatási folyamatainkra lényeges hatással bíró alvállalkozóinkkal megismertetjük, annak megvalósítása minden munkát végzőre vonatkozóan érvényes.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
5 Photos - View album
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Magas nyomású gépi csatornatisztítás, dugulás elhárítás A magasnyomású gépi csatornatisztítás mint tevékenység különböző helyszíneken történik, a megrendelő telephelyén, vagy kezelésében lévő zártrendszerű csatornákban. Zártrendszerű csatornák hidromechanikus tisztítása a csatorna átmérőjének és a szennyeződés jellegének megfelelően megválasztott kúszófej nyomás és vízmennyiség megválasztásával történik. A tevékenység végzéséhez rendelkezünk a DMJV PMH Jegyzője által kiadott 93.997/7/2003. iktatószámú telepengedély határozattal. A tevékenységi körünk bővítése miatt új telepengedély határozatot adtak ki, a száma: 7975/2008. A tevékenységet EU 3-as motorral felszerelt (180-200 bar), 3 db MAN, és egy NISSAN típusú csatornamosóval végezzük. A mosási folyamat előtt felmérjük a csatorna telítettségét. A csatornamosatási tevékenységet legalább 2 fő végzi. Az egyik a csatornamosó gépkocsi tömlőjét kezeli, a másik a szükséges beavatkozást végzi a gépkocsi vezérlő egységénél. A két munkavégző összehangolt tevékenysége során a csatornában lévő szennyeződést a csatorna aknába vezetett szippantó gépkocsi csöve szívja fel. A munkaterületen folyó tevékenységnek a környezetvédelmét érintő részét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XVII. törvény és azok végrehajtási rendeletei szabályozza.A tevékenység zaj kibocsátására a telephelyre vonatkozó, a telephely területi funkciója szerinti általános érvényű határértékek érvényesek. A tevékenységre nincs speciális kibocsátási határértéket megállapító határozat.A tevékenységre jelenleg érvényes szabványok nem vonatkoznak.A tevékenység során közvetlen légszennyezés a járó motorból származik (a jármű mindenkor érvényes környezetvédelmi igazolólap –„zöldkártya”- megléte esetén végezhet munkát).A tevékenység többi tényezőinek hatása csak közvetetten mérhető, a felhasznált víz-és üzemanyag termelése, előállítása során jelentkezik.A tevékenység a munkanyílás felnyitása miatt szaghatással járhat a csatornában lévő szerves anyag bomlási folyamatából adódóan, amely azonban csak lokálisan, néhány méteres sugarú körben érezteti hatását és rövid ideig tart, amíg a hibaelhárítás történik.Esetleges motorhiba vagy baleset esetén, üzemanyag és hűtőfolyadék csöpögés során juthat a levegőbe szennyeződés gáz formában, amely gyors észlelése és azt követő elhárítása során a levegő tisztaságának veszélyeztetettsége csökkenthető és megszüntethető, természetes hígulási folyamat beindulása közben.A munkaművelet során tiszta ivóvíz felhasználása történik, ezért a beavatkozásnál iszap higítás végrehajtása történik.Veszélyeztetettséget a gépjármű mosása és az esetleges üzemanyag elcsöpögés jelenthet, a talajra illetve felszín alatti víz minőségére.A gépjármű mosásakor keletkező szennyvíz jelent környezetvédelmi beavatkozást a mosást végző telephelyén, illetve az onnan kikerülő szennyvíz kezelése a szennyvíztelepen.Üzemanyag és hűtőfolyadék csöpögés során kerülhet talajra szennyeződés. Amennyiben ez bekövetkezik, úgy a szennyezett talaj kezelése a módosított 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően történik. Szilárd burkolat esetében fűrészporral, vagy homokkal történik a veszélyes anyag felszívatása amit szintén veszélyes hulladékként kezelünk tovább. Az így keletkezett veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtéséről gondoskodunk azok ártalmatlanításáig.A talajvíz veszélyeztetésével nem számolunk.A csatornamosatás során keletkezett hulladékot szippantó gépkocsi a szennyvíztisztító telepre szállítja. A tevékenység során keletkezett hulladék ártalmatlanítását csak környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező szervezet végezheti. Az így keletkezett hulladékot a Debrecen, Vértesi úti szennyvíztisztító telepre szállítjuk.A tisztítás során olyan jellegű hulladékok is keletkeznek (betondarabok, tégla törmelék, letört csatornadarabok, egyéb darabos hulladék) amelyek szippantással nem távolíthatók el. Ezeket kézi erővel emeljük ki, zsákban összegyűjtjük, majd az AKSD Kft. telephelyén lerakással ártalmatlaníttatjuk.A tevékenységből eredő zaj a megengedett határértéket nem lépi túl. Állandó zajszintet okozó csatornamosási tevékenységet nem végez a Tranzit-1 kft.Rezgésterhelést okozó hibaelhárítási tevékenységet a Kft nem folytat a munkaterületeken.
Commenting is disabled for this post.

Csatornakamerázás Felszeréltségünk lehetővé teszi a lakosság és közületi kiszolgálást egyaránt. A tevékenység kiépített csatornarendszer helyén történik. A csatorna kamerázása, csatorna diagnosztika készítése újonnan létesített illetve eltömődött csatorna rendszerek vizsgálatára használható. Új rendszerek esetén videó felvétel készül a kivitelezés minőségéről. Eldugult rendszerek kamerázása során felderítjük, hogy a rendszer nem megfelelő működését milyen jellegű szennyeződés okozza, vagy esetleges rongálódott.A csatorna átmérő ismeretében a kamera traktorra felszereljük a megfelelő méretű kerekeket, szükséges kiegészítőket (pótmegvilágítás). A kamerázást két fő végzi. Az egyik a csatorna nyílásnál tartózkodik, a másik a kamera vezérlő rendszerénél irányítja a kamerát a csatornában. A kamera irányítója monitoron figyeli a csatorna állapotát, a felvételt a rendszer automatikusan rögzíti.
Commenting is disabled for this post.

Veszélyeshulladék szállítás A hulladék termelő telephelyéről történő begyűjtési tevékenységet jellegénél fogva mindig a Megrendelő telephelyén végezzük, illetve az országúton a termelő és a kezelő telephelye között.A begyűjtés során az effektív munkavégzés ugyan mindig máshol, változó munkahelyen történik, de a tevékenység szellemi irányítása, a dokumentumok, bizonylatok tárolása, az alapfeltételek megteremtése a Tranzit-1 Kft. telephelyén (4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.) valósul meg.A tevékenységet folyamatosan nem, csak eseti megbízás esetén végezzük. A begyűjtési és szállítási tevékenység során az engedélyünkben szereplő hulladékokat (veszélyes és nem veszélyes) tulajdonjoggal vesszük át a keletkezés helyén, és társaságunk gondoskodik annak környezetszennyezést kizáró módon történő elszállításáról a megfelelő, az adott hulladékra vonatkozó, hatósági engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító részére. Cégünk saját járműveivel csak szippantható hulladék begyűjtését végzi. Az általunk szippantással elszállított veszélyes hulladékok főleg sav, lúg, olaj tartalmú folyadékok, illetve azokkal szennyezett iszap. Amennyiben igény merül fel darabos hulladék begyűjtésére, szállítására, úgy azt alvállalkozóval végeztetjük el. A szippantós kocsi a hulladékot tartalmazó műtárgyat, vagy tartályt megközelíti, majd a gépkocsi vezető a szükséges csőmennyiséget felszereli, úgy, hogy a cső vége a tároló edényzetbe legyen. Ezután a tartályban a gépkocsi kompresszora vákuumot idéz elő a tartályban, ami a szállítandó hulladékot a tartályba szívja. A hulladék felszívása során a gépkocsi vezetője figyelemmel kíséri a folyamatot, és szükség esetén a cső végét a megfelelő helyre igazítja. A gépkocsin található szintjelző alapján tudja megítélni a gépkocsi vezető a tartály telítettségét. A hulladék kiürítése az adott hulladék kezelésére vonatkozó, hulladék kezelési engedéllyel rendelkező szervezet telephelyén történik gravitációsan, vagy a gépkocsi kompresszora enyhe sűrített levegőt fúj a tartályba, aminek következtében a felszerelt csövön keresztül a hulladék kiáramlik a tartályból. A tevékenység során „K” kísérőjegy kerül kitöltésre, amin dokumentáljuk a hulladék eredetét, átvevőjét.Az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízűgyi Főfelügyelőség 14/2828-8/2009, 14/2830-8/2009., 14/2832-4/2009., 14/1274-10/2009. iktatószámú hulladék begyűjtési és szállítási engedélye;Debrecen Megyei Jogú Város 93.997/7/2003. telepengedély. A tevékenységi körünk bővítése miatt új telepengedély határozatot adtak ki, a száma: 7975/2008.
Commenting is disabled for this post.

Füstgenerátor Ha nagyobb csapadék esetén több helyen kiönt a csatornahálózat, ennek egyik oka lehet az, hogy csapadékvíz jut a szennyvízcsatornába, amelyet kizárólag szennyvíz elvezetésére terveztek és építettek.Az ilyen kiöntések kellemetlenek úgy a lakóknak, mint a hálózat üzemeltetőjének, nem beszélve arról, hogy a megnövekedett szennyvíz mennyiség miatt a tisztítási költségek is emelkednek.A csapadékvíz illegális rákötésének felderítésére cégünk vállalja a füstöléses szennyvízcsatorna-hálózat vizsgálatot.Jól látható füstöt vezetünk be közterületen a szennyvízcsatornába, amit egy füstgenerátor állít elő. Amennyiben a füst nem a szennyvízcsatornához szervesen tartozó helyen jelenik meg (WC-kagyló, mosdó, fürdőkád, padlóösszefolyó stb.), hanem például a csapadékvíz elvezető rendszeren, garázs összefolyón vagy ereszcsatornán jut a szabadba, ott feltehetően szabálytalan csapadékvíz bevezetések találhatók.A szabványoknak megfelelően kivitelezett szennyvízvezetékkel ellátott lakásokban az ellenőrzés során használt füst nem jelenhet meg.A módszer szintén alkalmas a csapadékvíz csatorna esetleges közterületi kapcsolatainak felderítése és ellenőrzésére is.Amennyiben a lakásban mégis megjelenik a füst, javasolt a bűzzárakat ellenőrizni.
Commenting is disabled for this post.

Környezetvédelem A begyűjtési és szállítási tevékenység során az engedélyünkben szereplő hulladékokat (veszélyes és nem veszélyes) tulajdonjoggal vesszük át a keletkezés helyén, és társaságunk gondoskodik annak környezetszennyezést kizáró módon történő elszállításáról a megfelelő, az adott hulladékra vonatkozó, hatósági engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító részére. Cégünk saját járműveivel csak szippantható hulladék begyűjtését végzi. Az általunk szippantással elszállított veszélyes hulladékok főleg sav, lúg, olaj tartalmú folyadékok, illetve azokkal szennyezett iszap. Amennyiben igény merül fel darabos hulladék begyűjtésére, szállítására, úgy azt alvállalkozóval végeztetjük el. A szippantós kocsi a hulladékot tartalmazó műtárgyat, vagy tartályt megközelíti, majd a gépkocsi vezető a szükséges csőmennyiséget felszereli, úgy, hogy a cső vége a tároló edényzetbe legyen. Ezután a tartályban a gépkocsi kompresszora vákuumot idéz elő a tartályban, ami a szállítandó hulladékot a tartályba szívja. A hulladék felszívása során a gépkocsi vezetője figyelemmel kíséri a folyamatot, és szükség esetén a cső végét a megfelelő helyre igazítja. A gépkocsin található szintjelző alapján tudja megítélni a gépkocsi vezető a tartály telítettségét. A hulladék kiürítése az adott hulladék kezelésére vonatkozó, hulladék kezelési engedéllyel rendelkező szervezet telephelyén történik gravitációsan, vagy a gépkocsi kompresszora enyhe sűrített levegőt fúj a tartályba, aminek következtében a felszerelt csövön keresztül a hulladék kiáramlik a tartályból. A tevékenység során „K” kísérőjegy kerül kitöltésre, amin dokumentáljuk a hulladék eredetét, átvevőjét.
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
PhotoPhotoPhoto
Egyetemnél (3 fotó)
3 Photos - View album
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Technikai felszereltségünk egy része (5 fotó)
5 Photos - View album
Commenting is disabled for this post.
Wait while more posts are being loaded