Quảng bá web (+1)  - 
 
Lần đầu tiên trong lịch sử WordPress, tải về các phiên bản tiếng Anh không vượt qua số lượng tải về phiên bản tiếng Anh vào năm 2014. Và khoảng 30% của 18 triệu WordPress.com blog không được viết bằng tiếng Anh. Những con số này cho thấy rõ ràng rằng một phần khá lớn của 76,5 triệu blog sử dụng WordPress được vận hành bằng một ngôn ngữ khác với tiếng Anh. Và do đó, nó là rõ ràng rằng có rất nhiều người ghé thăm trang web bằng các ngôn ngữ khác nh...
1
Add a comment...