Shared publicly  - 
Srbija bi za tri godine mogla da postane proizvođač električnih automobila, a takvu proizvodnju ovde vrlo ambiciozno namerava da pokrene korporacija Faraon.
1