Profile cover photo
Profile photo
‫תולדות ושורשים בעם ישראל‬‎
75 followers -
עצי משפחה של משפחות רבנים, עזרה בעבודת שורשים ואילן יוחסין
עצי משפחה של משפחות רבנים, עזרה בעבודת שורשים ואילן יוחסין

75 followers
About
תולדות ושורשים בעם ישראל's interests
תולדות ושורשים בעם ישראל's posts

Post has attachment
החכם רבי מנשה וועקנין זצ"ל
עם כלות השבעה לפטירתו של הגאון הצדיק רבי מנשה
וועקנין, ראש מוסדות רבי מאיר בעל הנס בטבריה, וראש ישיבת מאיר בת עין. ראיתי
לנכון להעלות כאן את הידוע אודות יחוס משפחתו, משפחה המעורה בעיר הקודש טבריה,
ובבתי המדרשות ובבתי הדינים שבעיר, במשך מאה וחמישים שנה. רבי ...

Post has attachment
הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל
בבית החולים לניאדו נפטר היום הגאון הגדול רבי
יעקב אדלשטיין רבה של רמת השרון. הגאון רבי יעקב נולד בשנת תרפ"ד בעיר שומיאץ
שברוסיה. בילדותו למד בחיידר המקומי. לאחר שנתייתם מאמו, ועבר לגור בבית   דודתו בעיר קלימוביץ'. בהיותו כבן עשר, עלה עם
אביו לארץ ישראל. הם ...

Post has attachment
תעודה היסטורית על משפחת לוריא מצפת
אומנם כבר פרסמתי בבלוג מספר מאמרים לתולדות משפחת לוריא זו, אך כיוון שעסקנו שוב בקורות המשפחה, עקב פטירתו של הדיין דויזניץ, ולקראת הוצאה לאור של ספר חדש מתורתו של אבי המשפחה רבי אהרן יוסף לוריא, עם תולדות המשפחה, מצאתי לנכון לפרסם כאן תעודה היסטורית שנתגלתה ...

Post has attachment
רבי משולם זושא לוריא דיין דחסידי ויזניץ
ברוך דיין האמת בבני ברק נפטר אתמול, יום ראשון, ט' שבט תשע"ז, הגאון החסיד רבי משולם זושא לוריא, דיין דחסידי ויזניץ. רמ"ז נולד ברומניה, עת גרה שם משפחת בית אביו, בשנת תרפ"ט. אביו כיהן כרב בעיירה קטנה בשם אדמוש. בבחרותו, לאחר מאורעות השואה אז נהרג אחיו שלמה הי...

Post has attachment
רבי צבי דוד הלוי אב"ד קראקא
היום מלאו מאה ושמונים וחמש שנה לפטירתו של
הגאון רבי צבי הירש דוד הלוי אב"ד קראקא. רבי צבי דוד נולד כפי הנראה בלבוב,
מקום מגורי אביו באותם ימים. בצעירותו נתמנה לאב"ד שבערשין, ולאחר זמן מה נסע
לקראקא להיות עזר לאביו בעניני הרבנות.   לאחר
פטירת אביו נתמנה לראש...

Post has attachment
הגאון הגדול רבי משה שפירא זצ"ל
ברוך דיין האמת. בבית החולים הדסה עין כרם, נפטר במהלך השבת הגאון הגדול רבי משה שפירא, מגדולי בעלי המחשבה והמוסר בדורנו, לאחר מחלה קשה, ממנה סבל בחודשים האחרונים. הגאון רבי משה נולד בבני ברק, לפני שמונים ושתיים שנה, לאביו הגאון הצדיק רבי מאיר יצחק שפירא, בבחר...

Post has attachment
רבי נפתלי הירצקא פרנקל זכר צדיק לברכה
הגאון רבי נפתלי הירצקא פרנקל חבר הבד"צ של העדה החרדית בירושלים, נפטר הלילה לאחר מחלה קשה. רבי נפתלי נולד ביום כ' תמוז תרצ"ט בעיירה מאקאווא שבהונגריה, ונקרא על שם אבי זקנתו רבי נפתלי הרצקא הרצוג. אחר השואה עלה לארץ ישראל, ולמד בישיבת בית יוסף צבי בירושלים, י...

Post has attachment
רבי שלמה קאליפארי הרופא בקראקא
אחרי העדרות ארוכה מהבלוג, עקב כמה וכמה טירדות, הנה פירסום חדש. היום מלאו ארבע מאות עשרים שנה לפטירתו של רבי
שלמה קאליפארי, הזכרנו את רבי שלמה בעבר בבלוג, בעת שכתבנו על יחוס נכדו בעל השלחן
שלמה. אמנם כעת נתעכב לתאר את דמותו בהרחבה, לפני שנעבור לתאר את צאצאיו...

Post has attachment
רבי דוד הכהן רפופורט בעל המקדש דוד
אמש, ביום ב' דראש השנה, מלאו שבעים
וחמש שנה לפטירתו של הגאון המופלא רבי דוד הכהן רפופורט ר"מ דישיבת ברנוביץ,
ובעהמ"ח ספר מקדש דוד וספר צמח דוד. בשער ספריו, נכתב כי רבי דוד הוא צאצא
לגאון מוילנא ולרבי עקיבא איגר, ולמעשה, חיבורו הראשון צמח דוד, הוא על חידושיו...

Post has attachment
הגאב"ד רבי משה אריה פריינד
בס"ד יום שישי ערב שבת קודש פרשת כי תבוא כ' אלול התשע"ו, יומא
דהילולא של הגאון הצדיק רבי משה אריה פריינד גאב"ד העדה החרדית בירושלים
עיה"ק. עשרים שנה מלאו מפטירתו של הגאון רבי משה אריה פריינד, במאמר זה
כהרגלנו, נתמקד באילן היוחסין שלו, אך תחילה מעט מקורותיו. ...
Wait while more posts are being loaded