Shared publicly  - 
 
đã up xong sách giáo khoa hình học học 10 cb
http://toan-hoc.com/category/sach-giao-khoa-hinh-hoc-10-co-ban
Translate
Giải tích · Khảo sát hàm số · Tính đơn điệu cùa hàm số · Cực trị hàm số · Giá trị lớn nhất – nhỏ nhất hàm số · Cung lồi, lõm và điểm uốn · Đường tiệm cận · Hình học · Khối đa diện · Sách giáo khoa Toá...
1
Add a comment...