6 אסטרטגיות DBT ליצירת מחויבות לטיפול
גישת ה-DBT מציינת מספר אסטרטגיות בהן ניתן להשתמש על מנת לבנות ולהגביר #מחויבות או מחויבות מחודשת של המטופל לטיפול הנפשי. על המטפל להיות גמיש ויצירתי, תוך יישום אחד או יותר מן הטכניקות הבאות:
(1) 'למכור' למטופל את המחויבות לטיפול תוך הערכת היתרונות והחסרונות שבמחויבות – בשימוש בטכניקה זו, מונה המטפל למטופל את היתרונות והחסרונות שבהתחייבות לטיפול נפשי, לעומת המשך החיים בלעדיו. על מנת להכין את הקרקע לטכניקה הבאה, המטפל מתייחס גם לטיעוני הנגד שיכול המטופל להעלות כחסרונות אפשריים של הטיפול, בהתאם להסתייגויות אפשריות של המטופל. לרוב, ההסתייגויות עולות לאחר הפגישה הטיפולית, כאשר המטופל נמצא לבדו וחסר עזרה בהסרת הספקות שעולים בקרבו. המטפל מדגיש למטופל את היתרונות קצרי הטווח שבלא לקבל טיפול לעומת היתרונות ארוכי הטווח שבקבלת הטיפול. כאשר המטופל עצמו מגבש הבנה לגבי חסרונות הטיפול למול הצורך הממשי שלו בקבלת הטיפול, נחישותו להתחייב לטיפול מתחזקת.

(2) לשחק את 'פרקליטו של השטן'- בטכניקה זו, המטפל מציג טיעונים כנגד התחייבות לטיפול, בכוונה שהמטופל יעלה בעצמו את הטיעונים מדוע כן להתחייב למסגרת. באסטרטגיה זו יש להשתמש רק כאשר קיימת הסכמה מינימלית מצד המטופל להתחיל טיפול. שימוש באסטרטגיה זו, בתנאי שנעשה בשלב המתאים, עשוי לחזק את ההתחייבות שנעשתה מצד המטופל לטיפול עד כה, אשר הינה לעיתים שטחית יחסית בשלב זה.

(3) להשתמש בטכניקות 'הרגל בדלת' ו'הדלת בפנים'- בעזרת טכניקת 'הרגל בדלת', המטפל יכול להגביר את הציות של המטופל בכך שיתחיל מבקשות קטנות ומחויבויות קטנות, שילוו בבקשות קשות ודורשניות יותר. הבקשות הקטנות מגבירות את המחויבות ואת הנטייה לציית גם בבקשות הדורשניות יותר. בעזרת טכניקת 'הדלת בפנים', המטפל מתחיל מלבקש בקשה גדולה ומאתגרת מהמטופל, המלווה בבקשות קלות יותר.

(4) קישור ההתחייבות הנוכחית להתחייבויות קודמות- טכניקה זו יעילה כאשר חוזקן של מחויבויות קודמות נראה חלש ודועך. המטפל מזכיר למטופל מחויבויות קודמות ודן איתו בהאם הוא עדיין חש מחויב אליהן.

(5) הדגשת החופש לבחור במחויבות, לצד העדר האלטרנטיבות- הרעיון שמאחורי אסטרטגיה זו היא שמחויבות וציות מתגברים כאשר המטופל מאמין שהוא זה שבחר באופן חופשי, וכאשר אין אלטרנטיבה טובה יותר להשגת המטרה הרצויה. לכן, המטפל צריך להגביר את תחושת הבחירה של המטופל, ובו זמנית להדגיש את חסרונן של אלטרנטיבות אפקטיביות.

(6) עידוד- מטרת העידוד היא ברורה, לייצר בקרב המטופל תקווה ואמונה בכך שהוא מסוגל להתקדם. אסטרטגיה זו חשובה בעיקר כשטכניקה מס' (2) נכשלת.

עוד על התמודדות עם 'המטופל הפרפר':
http://goo.gl/10OKba
Photo
Shared publiclyView activity