Shared publicly  - 
 
Must Read - om hvordan 2012  blir av +Hans-Petter Nygård-Hansen 
med 18 af de største i Norge:
+Henriette Høyer +Erik Eskedal +Anita Krohn Traaseth +Thomas Moen +CecilieTS Thunem-Saanum +Per Thorsheim +Astrid Valen-Utvik +Jørgen Helland +Stein Arne Nistad +Bjørn Unnersaker +Eivind Jonassen +Jørgen Myrland +Nils Petter Nordskar +Erik Andersen, Nordskar Kommunikasjon +Arne Nielsen IBM +Børge Hansen, Microsoft +Leif Sundsbø, McAffe +Alain Fassotte 
Translate
6
1
Ingfrid Landsnes's profile photoUrban Persson's profile photoLars Fosdal's profile photoHeming Leira's profile photo
34 comments
Translate
 
Fine ord ja +Thomas Helgesen - og enig i at det er mye interessant delt i dette innlegget. Blir interessant å ta det frem igjen i 2014 :) 
Translate
Translate
 
Takk for flatterende ord +Thomas Helgesen Gruer meg litt til 2014, men håper at Google+ blir videoens svar på Instagram
Translate
 
Morsomt å se at Microsoftduden var så opptatt av å ikke endre noe mot 2013 ;-)

Ellers var jo hele gjengen glade i sin iPhone og iPad (naturlig nok).

En hyggelig og klok gjeng ..der flertallet SELVFØLGELIG vet at verdens største teknologiselskap lager bedre produkter... totalt sett.., enn f.eks en vaskemaskinprodusent fra Korea...

Love iphone - iPad .... Apple !

Godt Nytt År !


Translate
 
Øyh! Jeg kjører Samsung Galaxy SII med Android 4.0.4, og er usikker på om jeg skal bytte mobilOS i 2013. Men iPaden - DEN blir ikke byttet ut.
Translate
 
takk for varselet +Knut Erik Hollund !
Det var en interessant lesning.
Da jeg ikke er på Twitter, (etter eget  gjennomtenkt valg) og bare på Google+, har jeg ikke sett engasjementet på Twitter angående denne linken.
Uansett før jeg  kommenterer, vil jeg pinge inn noen flere:
+Janicke Vindenæs Karlsen +Jannik Lindquist +Morten Myrstad +Kristoffer Garshol +Heming Leira +Jørgen Fagerthun +Morten Myrstad +Mads Gorm Larsen +Torben Andersen .
+Fabiola Christensen +Anders Stolt +Jan Espen Pedersen  +Magnus Brøyn 

Nå vet jeg dette lett blir et gjentakende tema.
Men jeg tror delvis at +Knut Erik Hollund  sine kommentarer og spørsmål absolutt kan ha noe i seg...

Men som man leser ut fra linken er det jo ganske "snevert" ja, med mye økonomisk profitt/business perspektiv...
Uansett, så er jo ikke dette perspektivet ikke overraskende når man ser dette i lys av kontekst, titler og roller disse personene har.

Men snever eller ikke, dette er jo meninger eller "analyser" som blir lest og har en betydning i Norge, da disse innehar en funksjon og rolle som automatisk har en makt og definisjonsmakt/påvirkningskraft for "hvermansen".
Dette stiller jo dem automatisk i en "egen klasse", og medfører  at informasjonen, meningene og uttalelsene blir for mange vedtatte sannheter eller viktige kilder for å gjøre valg innenfor dette emnet.

Slik som linken står nå er det jo meninger og spådommer, og således synes jeg det vil være vanskelig for meg som en vanlig bruker å skulle diskutere deres meninger ut fra hvordan det blir presentert i denne linken.

Det jeg imidlertid vil kommentere er
dette sitatet fra oppsummeringen:
" Mens noen spår kroken på døren for Facebook, virker det som en klar konsensus for en sterk økende bruk av Twitter og ikke minst LinkedIn. Google+ nevnes ikke av noen med ett eneste ord. Jeg tror antallet kanaler som allerede er store gjør det vanskelig for nye å etablere seg – så fremst det ikke byr på noe helt nytt og unikt, slik mange opplevde Instagram i løpet av 2012."

Hvordan skal man lese dette sitatet? ;O)

Uansett....
Jeg som Google bruker er egentlig ikke overrasket over at Google+ ikke blir nevnt i denne sammenhengen.  Og det er vel heller ikke forfatteren slik jeg leser det vil jeg tro . Eller er han det? ;O)
I Norge og skandinavia forøvrig kan det jo se ut til at man ikke er interessert i, eller har fokusert noe på Googles plan med Google+/"Google2.0", og hva det kan gjøre for både brukerne og bedrifter, på både godt og vondt,  verken i mediene eller fra eksperthold.......
Samtidig må det jo sies at jeg kanskje er "innhabil" her.....
hehhe....
:O)
Translate
 
Jeg tror på en måde det er en fordel for Google at alle medier og at alle (danske) social medie eksperter tidligt har erklæret G+ for en spøgelsesby og at ingen spår det nogen fremtid. Som det er nu, så vil historie være den helt enkle at G+ vokser, det går stadig den rigtige vej og hvis G+ fortsætter med at vokse, så vil der før eller siden være medier som bringe historier om "genopstandelsen", og på det tidspunkt vil mainstream måske finde vej til G+, og her vil mainstrem finde at der er rigeligt med intelligent liv:) Men hvis mainstream ikke finder G+ så gør det bestem på ingen måde noget, Twitter, Instagram, Pinterest ect. fungerer fint uden at være det mest populære sociale netværk.

Tak for ping +Ivar Choi Espedalen :)
Translate
 
Jeg har tro på Google+ under kriteriet at de fullintegrerer YouTube. Google+ fungerer ikke for massemarkeder i dag fordi det ikke tilbyr noe annerledes.

Som jeg tidligere har sagt, jeg kjenner personligheten til FB, Twitter, LinkedIn og Instagram pga de har karakter. Google+ har ikke våget å skille seg ut fra massen enda. Den mangler rett og slett personlighet til å appellere til massene.

Google+ har en unik mulighet til å skaffe seg en tydeligere personlighet og jeg håper at 2013 blir året de velger å satse.
Translate
 
Jeg mener Google har den største utfordringen når det kommer til å kommunisere til ikke datakyndige mennesker som meg. De får heller ikke noe gode skussmål fra meg, når det kommer til "kommunikasjon utad" generellt. Man må søke og grave for å få grundig nok informasjon, og selv da er det vanskelig å fatte om man ikke jobber innenfor It og data.... Man må derfor bruke masser av tid for å forstå. Da blir det jo bare dem som er særlig interessert som orker å bruke tid på å finne ut av Googles tjenester og hvordan de virker ol....

Uansett... bare en liten kommentar til Alain. ...

Hva om man ser Google+ med utgangspunket/perspektivet at Google+ er Google, og ikke Google+ separat/alene? Hva tenker du da +Alain Fassotte ?
Det er jo det som er blitt uttalt er det Google+ er, fra flere Google ansatte? Om man inntar dette perspektivet, Kan man jo si at de nettopp tilbyr noe annerledes?
(Vel, selvfølgelig hva man her sammenligner med når man
sier at de ikke tilbyr noe annerledes må jo avklares for at en kan ha et felles utgangspunkt/perspektiv å diskutere ut fra.)
:O)


Translate
 
Interessant sprørsmål +Ivar Choi Espedalen og litt vanskelig å svare på. Spørsmålet blir da for meg, som liker å personligjøre ting, hvem er Google?

Google er omfattende, men for folk flest er Google kun en søkermotor. Hvis man har litt kunnskap, så er google også mail, YouTube og et mobilt OS.

Hvis G+ er Google, så er min oppfattning at da har G+ en utfordring. Jeg oppfatter ingen av Google sine andre produkter, kanskje tildels utenom YouTube, som sosiale.

Hvis man ser på at G+ er den sosiale delen av Google-pakken, så er de på vei til å lage et sosialt media.

Jeg syns uansett at Google mangler en differansiert karakter til å appelere som sosialt medium til massemarkedet. De er litt FB og litt Twitter på samme tid.

LinkedIn tar en større andel av deling av fagrelaterte artikler og jobbrealterte nettverk.

Mitt råd til Google+ er følgende:
1) Integrer YouTube og Gmail inn i G+
2) Lag et meldingsystem hvor mail, sms, IM er intergrert.
3) Bli primær sosial plattform for deling og bruk av levende bilder (video, live cam, etc)

Jeg er absolutt ingen ekspert på dette feltet, selv om det er flatterende å bli fremstilt slik :)

Dette er bare min personlige mening. Hvis jeg stiller meg selv spørsmålet: Trenger vi G+ slik det fremstår i dag?

Da blir svaret dessverre nei, det trenger jeg ikke. Mine behov er dekket på andre plattformer.
Translate
 
Ok, da vet jeg litt mer om ditt perspektiv +Alain Fassotte . :O)
 
Mitt perspektiv er som du sikkert har sett nå at  Google+ er Google, som selskap og med de tjenester de tilbyr.
Google er slik jeg ser det verken FB, Linkedin eller Twitter, samtidig som mange gjerne vil bruker dette som referanseramme, da det er disse som folk kan relatere seg til....

Om man skal bruke disse tjenestene som referanseramme bør man jo også sammenligne tidligere interesse Fora/ møtesteder/forsøk på deling og kommentar fellesskap og  posting på internett generellt, fra den tiden internett ble "allemannseie" i den  vestlige verdenen.
Dette da de alle strengt tatt har og kan ha elementer av  non-verbal kommunikasjon, og fungere som møtesteder på internett mellom mennesker og igjen har skapt en slags fellesskapsfølelse/tilhørighetsfølelse mellom individer og mennesker generellt.

Så.... bare for å holde diskusjonen i gang, og for diskutere for interessen sin del, vil jeg gå over til hvorvidt internettjenester er sosial / sosialt eller ikke....
Strengt tatt kan vel ingen tjenester i seg selv være sosiale?
Til det trenger man jo mennesker?
Men om man tolker dette begrepet innenfor rammen av internett og at kriteriet er fellesskapsfremmende , er det jo egentlig alt eller ingenting?  
Om man da går å ser dette i lys av Google sine tjenester vil jeg da  mene og hevde at Google sin tjeneste Orkut (http://www.orkut.com) i den forstand er, eller kan , være sosialt som FB, Linkedin og Twitter ?

Hvorvidt YouTube er sosialt?
Vel... Det avhenger jo igjen om hvordan man ser det og tolker begrepet utvidende...

Over til ditt synspunkt at Google mangler en differensiert karakter?
Vel igjen er det vel hvilket perspektiv man inntar.....
Det at det er Google og at alle tjenestene de tilbyr kan aktiveres og knyttes opp til en konto, samt at de tilbyr blant annet søk, Author /rank, Hangouts og Gruppesammarbeidsverktøy som kan brukes av opptil 10(15) stk. samtidig i sanntid i for eksempel , Google Apps som +Knut Erik Hollund også nevner,  og så videre, og så videre.


Er ikke disse eksemplene noe som utgjør en differensiert karakter eller skiller dem en del fra lignende tilbydere av et produkt/tjeneste (Du trekker frem FB, Linked In Twitter) ?

Slik jeg har sett er det vel kanskje Microsoft som kan tilby lignende? Og kanskje Apple.
Nå skal det jo sies at dette betinger jo at man ser G+ Som en del av Google, og ikke Google+ i seg selv....

Uansett tror jeg ikke Google bryr seg så mye om hva verken jeg eller andre mener om hva de er... 
For til syvende og sist er det jo de selv som definerer hvem  de er og hvilket formål de har... :O)

Men som både du og jeg sier noe om, har Google kanskje en kommunikasjonsutfordring i forhold til hvordan folk generelt ser på Google og hva /hvem de er.. 
Uansett, en ting er det ingen tvil om at de ønsker..... informasjon og profitt... Google+ er ikke opprettet for veldidigheten sin del... ;O)

Men mer nyansert og detaljert utgreiing om Google og internett tjenester forøvrig kan vel sikkert dere eller andre som jobber med dette til daglig si noe om? :O)

Men til sist her er noen utvalgte linker som kan gi noen flere perspektiver som kan verdt å ta en kikk på, selv om man er ekspert eller ikke:

https://plus.google.com/u/0/104121790462114071634/posts/67NPuv2PEqY

https://plus.google.com/u/0/104121790462114071634/posts/dqSR2GAf4iC

SMX Social Media Keynote Conversation: Vic Gundotra, Senior VP of Engineering at Google+

https://plus.google.com/u/0/104121790462114071634/posts/TH9ZRfM5m6W

https://plus.google.com/u/0/104121790462114071634/posts/7JYnAZHKitx

https://plus.google.com/u/0/109856811237624829337/posts/cLNLoxDtjmm

https://plus.google.com/u/0/108384201920217141722/posts/LBM45P2PQGU

https://plus.google.com/108384201920217141722/posts/HLGxv8iuh87

https://plus.google.com/u/0/108384201920217141722/posts/LDgXtduM8MY

https://plus.google.com/u/0/108384201920217141722/posts/9hz97XHHjpj

https://plus.google.com/u/0/+DenisLabelle/posts/6Jgf59JjiLV

https://plus.google.com/107022061436866576067/posts/eyPB4p6MQeR

http://thenextweb.com/socialmedia/2012/03/08/for-the-last-time-lets-all-say-it-together-google-is-not-a-social-network/

http://www.virante.org/blog/2012/01/23/our-guides-to-google-for-business-and-personal-use/

https://plus.google.com/u/0/108384201920217141722/posts/aqikzJJEdWG

https://plus.google.com/u/0/108384201920217141722/posts/6Jgf59JjiLV

https://plus.google.com/u/0/109018224010056005635/posts/KXm8p594YhU

https://plus.google.com/u/0/104121790462114071634/posts/WyS6oELJm7m

http://googleblog.blogspot.com

http://www.google.com/+/business/

http://www.google.com/+/learnmore/media/

http://www.google.com/+/learnmore/nonprofits/

http://www.google.com/+/learnmore/politics/

http://www.google.com/+/learnmore/universities/

http://support.google.com/?hl=en

https://plus.google.com/u/0/104121790462114071634/posts/EKvveEBEoBF

https://plus.google.com/109471940039062886080/posts/THSmofP5stv
Translate
 
Her var det mye å ta tak i +Ivar Choi Espedalen og +Knut Erik Hollund .

Som jeg sa, så er jeg ingen ekspert på dette feltet. Det dere skriver stemmer nok.

Det er som er et av mine domener er hvordan masse-markeder oppfatter produkter og merkevare. Det er det bilde jeg prøver å tegne.

Når det er sagt, hvis det er behov for at man må lese seg opp gjennom uttallige linker, slik Ivar påpeker, så er det et produkt som aldri vil nå massemarkedet. Det blir rett og slett før komplisert.

Når jeg mener at YouTube, Gmail, etc bør bli en integrert del av G+, så mener jeg fullintegrert. Det vil si at man må være på G+ for å ha tilgang til disse tjenestene.

Mao at G+ blir Google sitt økosystem og helt stømlinje formet.

Dette kan gjøre G+ til en større sosial plattform, hvis det er det de ønsker.

Dette er sikkert ikke det svaret på alle spørsmålene, men ett forsøk på å tydeliggjør mine synspunkter.
Translate
Translate
 
Min kommentar i +Hans-Petter Nygård-Hansen sin undersøkelse inneholder faktisk Google+, hvor jeg spår at G+ blir videoenes svar på Instagram.

Dette er faktisk noe jeg håper på blir en realitet.

Personlig så ser jeg alle tjenestene separat når det gjelder G. og ikke som en enhet med flere tjenester.

Håper +Hans-Petter Nygård-Hansen tar å rydder opp forvirringen med fakta :)
Translate
 
+Knut Erik Hollund  helt riktig. Likte avsporingen din. Dette hadde nok ikke skjedd  om man hadde tatt diskusjonen verbalt i en hangout. Og det er nok det som er noe av grunnen til at jeg liker å bruke det.
Jeg har igrunn redegjort for mitt perspektiv også når det gjelder tjenester både i tidligere kommentarer  her, og på denne posten:
https://plus.google.com/u/0/+IvarChoiEspedalen/posts/eH1UuH6RmnQ

Så det får tale for seg selv. Igjen det er et perspektiv å se dette ut fra, og jeg opplever jo selv når man leser mine kommentarer en gang til nøye, at det går helt klart frem at det er dette perspektivet jeg diskuterer ut fra og at jeg begrunner hvorfor jeg har inntatt dette perspektivet .. :O)

Men jeg må jo også få presisere i forhold til +Alain Fassotte sin kommentar 
"Når det er sagt, hvis det er behov for at man må lese seg opp gjennom uttallige linker, slik Ivar påpeker, så er det et produkt som aldri vil nå massemarkedet. Det blir rett og slett før komplisert."

Om det er slik å fostå at du her henviser til mine postede linker, er dette ikke noe som du lese, men som jeg skrev i min kommentar, er det et utvalg jeg selv har gjort som jeg anbefaler og som jeg mener kan gi innblikk og være til hjelp å skjønne mitt perspektiv og det jeg argumenterer med. Det er også  greie "kilder" for å gi et lite innblikk for dem som har interesse for G+ og Google... Ja, du kan kanskje gå så langt som å si at det er nesten som "referansekilder" til det jeg utdypet, selv om dette trolig ikke ville blitt ansett som godkjente referanser innen akademia... :O)
men du forstår  nok hva jeg vil poengtere her...
Jeg valgte å poste dem fordi jeg hadde inntrykk av at du var interessert i dette, og rett og slett for å dele hva jeg tenker for igjen å kunne føre en videre diskusjon med "åpne kort".. :O)

Om din kommentar deriomot er en generell uttalelse basert på G+ +Alain Fassotte  , er G+ikke så komplisert at man må lese seg igjennom haugevis av kilder til å forstå G+, det holder med hjelpesidene og hvordan Google ansatte selv beskriver det.. :O)

+CecilieTS Thunem-Saanum  Som du sikkert skjønner ut fra det jeg har skrevet tidligere i denne tråden, deler jeg mye av ditt perspektiv når det gjelder Google/Google+ begrepet/sjargongen din. Google+ er  Google/"Google2.0"
 :O)

Og for å avslutte min presisering +Alain Fassotte +Knut Erik Hollund +CecilieTS Thunem-Saanum. så   gjentar jeg det jeg skrev tidligere:
"Uansett tror jeg ikke Google bryr seg så mye om hva verken jeg eller andre mener om hva de er... 
For til syvende og sist er det jo de selv som definerer hvem
de er og hvilket formål de har...:O)
Men som både du og jeg sier noe om, har Google kanskje en kommunikasjonsutfordring i forhold til hvordan folk generelt ser på Google og hva /hvem de er.. 
Uansett, en ting er det ingen tvil om at de ønsker..... informasjon og profitt... Google+ er ikke opprettet for veldedigheten sin del... ;O) "
Translate
 
Jeg har foretatt en høyt uformell undersøkelse i et par andre #SoMe

Spørsmålet var: Hvis jeg sier Google, hva tenker du da?

På en time kom 14 svar. 13 svarte søkemotor, en nevnte søk, G Docs og G+. Akkurat nå, kom den siste med Android.

Det som var mest interessant var at 2 som svarte Søkemotor eier og er toppledere i mellomstore IT selskaper.

Dette er ikke noe vitenskap, men jeg mener at det viser at folk ikke ser på Google som et samlebegrep, men som en ren søkemotor.

Det er opp til Google å bestemme hvem de vil være, men de blir aldri mer enn deres merkevare. Merkevare er hva folk tenker, føler og assosierer når de ser eller hører Google.
Translate
Translate
Translate
 
"The result is that people who create an account to use Gmail, YouTube and other Google services—including the Zagat restaurant-review website—are also being set up with public Google+ pages that can be viewed by anyone online. Google+ is a Facebook rival and one of the company's most important recent initiatives as it tries to snag more online advertising dollars." - slikt blir det jo mange brukere av :)
Translate
 
Hva er det Facebook og Google lever av +Astrid Valen-Utvik .... Annonsekroner.. Jo mer tid folk bruker på Facebook desto mindre bruker de på Google, og det er nok ikke Google intr i :) ... Og siden Google+ er Google kan jeg love deg at den største konkurrenten heter Facebook - og den konkurransen blir nok ikke mindre når Facebook fikser skikkelig søk og får på plass en mobil-annonseløsning som fungerer ...
Translate
 
Hehe fullt innforstått med det +Hans-Petter Nygård-Hansen - mener bare bestemt at Google selv har vært opptatt av å si at Google+ ikke er en ny Facebook, og nå leste jeg at de sa det motsatte. 
Translate
Translate
Translate
 
Det her er litt sånn som jeg føler G+ er - alt handler kun om G+ på G+. Artikkelen handlet om trender og utvikling av teknologi, sosiale medier og mobil - fra ledere fra 18 forskjellige selskaper, også ender det hele opp med å bli en diskusjon knyttet til en liten setning jeg skrev innledningsvis :)

Mitt ønske for 2013 når det kommer til G+ er at nettverket blir først og fremst brukt til diskusjoner og samhandling om langt mer enn bare G+.

Meg om det - jeg har brukt G+ mye i 2012, og kommer nok til å bruke det enda mer i 2013.

Mitt andre G+ ønske for 2013 er at vi klarer å flytte samtaler over fra Twitter - vanskelig med kun 140 tegn - over til G+... kall det gjerne at samtalene kanskje starter på Twitter, mens at de fortsetter på G+ - hvor det også er mye lettere for alle å delta, og forstå samtalene :)

Avskrive G+ - overhodet ikke - its here to stay, som en Facebook-konkurrent utvilsomt, men for min del uten at det ene utelukker det andre... forskjellige nettverk for forskjellige formål.

Ha en god lørdagskveld / Hans-Petter
Translate
 
+Hans-Petter Nygård-Hansen , bare for å svare deg på det du her kommenterer i forhold til diskusjon om Google+ på Google+..... 
Det finnes innhold om andre tema enn G+ Twitter , FB, Pinterest, det nye My Space etc... 

I denne sammenheng/tråden derimot, kan du se ut fra kommentarene som her er gitt, at det var jeg som "sporet av" om du vil, men med fortsatt med henvisning til linken til siden din. Så slikt sett, var jeg jo delvis innen tema selv om det ikke var det som var hovedinnholdet.
Grunnen til "avsporingen", kan du også lese ut fra mine  tidligere kommentarer. :

Uansett, om noen har lyst å vri fokus i denne diskusjonen rundt det du skriver tilbake til svarene på din nettside og som mer går på uttalelser fra din undersøkelse/intervju/spørsmål, skal ikke jeg stoppe dem. :O)
Jeg liker jo, som jeg har skrevet til deg så mange ganger før, å diskutere ulke tema, og denne gangen kommenterte jeg  +Knut Erik Hollund +Alain Fassotte  +CecilieTS Thunem-Saanum og +Astrid Valen-Utvik  på deres innspill. :O)

Uansett, "søk og du skal finne"...:
Noen eksempler på offentlige innlegg på G+ vedrørende  
Twitter:
https://plus.google.com/u/0/s/Twitter
https://plus.google.com/u/0/s/%23twitter

Pinterest:
https://plus.google.com/u/0/s/pinterest
https://plus.google.com/u/0/s/%23pinterest

FB:
https://plus.google.com/u/0/s/Facebook
https://plus.google.com/u/0/s/%23facebook

My Space:
https://plus.google.com/u/0/s/My%20Space
https://plus.google.com/u/0/s/%23myspace

Linkedin:
https://plus.google.com/u/0/s/linkedin
https://plus.google.com/u/0/s/%23linkedin

Quora
https://plus.google.com/u/0/s/quora
https://plus.google.com/u/0/s/%23quora

Orkut:
https://plus.google.com/u/0/s/orkut
https://plus.google.com/u/0/s/%23orkut

So.cl
https://plus.google.com/u/0/s/microsoft%20socl
https://plus.google.com/u/0/s/socl
https://plus.google.com/u/0/s/so.cl
https://plus.google.com/u/0/s/%23socl

Osv. osv....

Man velger jo selv hvilken hverdag man vil ha her, rett og slett ved å oppsøke dem som poster innhold som interesserer deg.
 +Pål Basso  pleier å si noe slikt som dette:
Det viktigste er ikke hvem som følger deg, men hvem du selv følger og kommuniserer med.

Og i det ligger det jo en god del sannhet, for det er jo dem du selv følger/sirkler eller oppsøker som preger ens oppfatning av G+....

Uansett jeg tror ditt ønske nummer 1 er ganske godt på vei til å gå i oppfyllelse! 
Da får jeg bare avslutte med å si God Lørdag!
:O)

(Jeg varsler på nytt de tidligere personene jeg varslet i begynnelsen, samt noen få nye, å se om de kan være interessert i å vri diskusjonen tilbake på hovedinnholdet til +Thomas Helgesen 
nemlig svarene som ble gitt på. din side.
Har dere noen tanker og perspektiver vedrørende +Thomas Helgesen _s lenke?_
ping!
+Janicke Vindenæs Karlsen +Jannik Lindquist +Morten Myrstad  +Kristoffer Garshol +Heming Leira +Jørgen Fagerthun +Mads Gorm Larsen +Anders Stolt  +Torben Andersen +Jan Espen Pedersen +Magnus Brøyn  +John Holme +Fabiola Christensen +Kjetil Greger Pedersen +Lars Fosdal +Ingfrid Landsnes  +Helge Astad +Urban Persson  )
Translate
 
Har inte läst alla kommentarer men ser man till sociala medier så finns det gott om plats för många olika tjänster så länge de har olika inriktning, att vara aktiv på tex MySpace är inte svårt, det räcker med att använda musikspelaren där för att vara ganska aktiv :) 

FB, detta hatkärleksobjekt är bra för det som det till största delen bygger på, ett ställe man sitter med de man känner och vill snacka väder med. Inget man behöver sitta timmar i sträck på men kanske titta in några minuter ett antal gånger om dagen. 

G+ Kan jag bli sittande 5-7 timmar i sträck utan att ens märka att dagen och natten gått. Där finns alltid nått nytt intressant och byggar mer på att hitta kontakter med rätt intresse och inställning än att man behöver känna dem.

Linkedin är nog det nätverk som jag hoppas jag kommer underfund med och får ökad aktivitet och fler kontakter på den lite mer professionella  vägen.

Twitter kommer jag nog aldrig riktigt att förstå, ser det som ett nyhetsnätverk rakt av.

Klart är att de som lyckas att få företagen att smälta in och inte slänger reklam i ansiktet på en kommer att vinna mycket på det. Och de företag som kommer på att man måste lägga tid på sin närvaro kommer förmodligen att gå starkast. Interagera får väl bli ett nytt modeord för dem också, inte bara posta budskap utan även svara på andras frågor, och bli mer en del av sitt nätverk
Translate
 
Tak for ping +Ivar Choi Espedalen . Den gode debat her i kommentarerne afspejler netop efter min opfattelse det, som gør Google+ helt unik blandt de (mange) forskellige sociale medier. På hvilket andet medie kan du opleve dette.

Google+ er et meget stærkt medie til sådanne debatter i både tekst og "live" via hangouts. Diskussionen ovenfor om tekst versus direkte tale er interessant - men mest fordi Google+ kan begge dele.

Jeg er personligt mest aktiv på tekst (har sjældent tid/mulighed for hangout), og her synes jeg særligt muligheden for at "invitere" nye, interessante folk ind i debatten er stærk. 

Svagheden i G+ overfor Facebook i dag mener jeg primært er, at indhold ikke bevæger sig nok "af sig selv" på tværs af brugere. Hvis du "liker" noget på Facebook, kan dine venner se det. Men dine kontakter på Google+ ser kun din aktivitet, hvis du aktivt vælger at dele indholdet videre. Det er da også karakteristisk, at "hot" indhold på Google+ ofte kun har et par tusinde +1 / kommentarer, hvilket jo er forsvindende lidt i forhold til populære Facebook posts. Det tror jeg dog mest handler om teknik, og jeg er sikker på, at Google får den del styrket.

Til bemærkningen fra +Hans-Petter Nygård-Hansen om, at diskussioner på Google+ ofte primært handler om Google+, så er det både rigtigt og forkert. Der er ganske megen "meta"-snak (som denne) på Google+. hvilket jo kun er naturligt, da en stor del af de tidligere brugere af tjenesten er "social media" professionelle. Men der er også rigtig mange andre diskussioner, som man imidlertid ikke rigtig støder på (jf. min bemærkning ovenfor om den begrænsede spredning af indholdet). Særligt hvis man kigger til USA, så kan man finde diskussioner af stort set alt :-)

Personligt tror jeg, at der ligger et noget overset segment for Google+ i det ældre segment. Pensionister med tid til at dyrke deres forskellige hobbies og interesser kan finde sammen med ligesindede fra hele verden. Her er jeg sikker på, at communities vil spille en stor rolle i at bringe disse folk sammen.
Translate
Translate
 
Takk for ping +Ivar Choi Espedalen En spennende debatt utløst av et spennende innlegg med TANKER & SPÅDOMMER av +Hans-Petter Nygård-Hansen delt her av +Thomas Helgesen 
TANKER:
Jeg leste aldri innlegget som en fasit, selv om det er klart at "gjengen"(unnskyld samleboks - er utrykkelig nevnt flere ganger) har stor påvirkningskraft.
Når det er sagt har jeg lært at vi må "tænke sjæl" :-) Så, som ny i det digitale sosiale livet og bare noen uker her på Google+ har jeg lyst til å bli med på Hans-Petter sitt ønske for 2013 - Om vi klarer å flytte videre debatt (samtaler) fra Twitter til Google+ blir begge verktøyene bedre etter mitt syn.
Så er det nå engang slik at det er jeg - vi som skaper et Sosialt Media som mennesker.
Hvilke verktøy akkurat jeg velger å bruke handler om mange ting som f.eksempel brukervennlighet, tilfeldig treff av mennesker som engasjerer meg og hvor langt jeg er kommet i mitt digitale sosiale liv.

SPÅDOM:
Avslutter UTEN en spådom, til det er jeg for ny, men vet at jeg gleder meg til å dele mitt digitale sosiale liv med dere også i 2013. :-)
Translate
 
+Torben Andersen det här med att man ser vad andra gör på Facebook är en av anledningarna till att jag är mindre aktiv på fb, jag har inget som helst behov av att se vad mina vänner gillar eller kommenterar, särskilt inte i poster där jag inte själv kan delta.
Har aldrig förstått meningen med det. 
Translate
 
En trend her i huset er at tenåringen har flyttet vennepraten fra FB til  tumblr og snapchat.   Sjøl har jeg skrudd av auto-replikering av G+ poster - først til FB, og nå også til Twitter. Det var ikke stort av kommentarer eller trafikk som kom derfra. Nå som før, bruker jeg stort sett FB til å kommentere poster av slekt og venner, og Twitter relativt sjelden.
Translate
Add a comment...