Must Read - om hvordan 2012  blir av +Hans-Petter Nygård-Hansen 
med 18 af de største i Norge:
+Henriette Høyer +Erik Eskedal +Anita Krohn Traaseth +Thomas Moen +CecilieTS Thunem-Saanum +Per Thorsheim +Astrid Valen-Utvik +Jørgen Helland +Stein Arne Nistad +Bjørn Unnersaker +Eivind Jonassen +Jørgen Myrland +Nils Petter Nordskar +Erik Andersen, Nordskar Kommunikasjon +Arne Nielsen IBM +Børge Hansen, Microsoft +Leif Sundsbø, McAffe +Alain Fassotte 
Shared publiclyView activity