Profile cover photo
Profile photo
Thai Otsuka Nutrition Club
4 followers
4 followers
About
Posts

Post has attachment
ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกิน ลดน้ำหนักไม่ลงซักที และ ผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โครงการทุกวัยสดใส ใส่ใจสุขภาพ โดย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ผู้เชียวชาญด้านโภชนศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่มีปัญหาทุกท่านเข้าร่วมโครงการ” อ้วนแล้ว หวานแล้ว ลดได้แน่ด้วยอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำ” จัดมาเป็นรอบที่ 3 แล้ว ท่านใดสนใจรีบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเป็น 1 ใน 90 ท่าน รีบสมัครกันหน่อย สุขภาพดีรอทุกท่านอยู่..

#ThaiOtsukaNutritionClub #OKA #Bangkok #Thailand #Healthy #HealthyFood #HealthyLiving #HealthyLifestyle #Cancer #Diabetes #LiverDisease #Child #Supplements #HowtoPerfect #อาหารทางการแพทย์ #อาหารเพื่อสุขภาพ #สุขภาพ #คนรักสุขภาพ #อาหารเสริม #ปลอดภัย
Photo
Add a comment...

Post has attachment
การรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น แต่จะทราบได้อย่างไรว่าอาหารชนิดไหนที่เมื่อรับประทานแล้วทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเรานั้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นศาสตร์ทางโภชนาการจึงมีตัวช่วยในการแบ่งแยกอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต ที่เรียกว่า Glycemic Index และ Glycemic Load ดังนี้
1. Glycemic Index (GI) เรารู้จักกันในชื่อ ค่าดัชนีน้ำตาล คือ ค่าที่ทำให้เราทราบว่า อาหารที่ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตต่างๆนั้นสามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้ช้า หรือเร็ว มากน้อยเพียงใด ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำคือ 0-55 ยิ่งต่ำยิ่งดี แต่อย่างไรก็ตาม ค่า Glycemic Index (GI) หรือดัชนีน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวกำหนดการเลือกอาหารที่ดี เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ค่าดัชนีน้ำตาลเปลี่ยนแปลงได้ เราจึงควรพิจารณาค่า Glycemic Load (GL)ร่วมด้วย
2. Glycemic Load เป็นค่าที่แสดงผลของ ค่าดัชนีน้ำตาล (GI) ร่วมกับปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารที่รับประทานเข้าไป ค่า GL = (ค่าดัชนีน้ำตาลหรือ GI x ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารที่รับประทาน) หารด้วย 100 โดยค่า GL ต่ำ คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10
โดยสรุป Glycemic Index (GI) หรือ ดัชนีน้ำตาล เป็นค่าที่ช่วยเราแบ่งประเภทของคาร์โบไฮเดรตว่าดีหรือไม่ (GI สูงไม่ดี GI ต่ำดี) ส่วนค่า Glycemic Load (GL) เป็นค่าที่ช่วยเราจำกัดปริมาณการรับประทานคาร์โบไฮเดรต (สูงควรกินในปริมาณที่น้อย ถ้าต่ำสามารถกินได้ในปริมาณที่มากกว่า)

#ThaiOtsukaNutritionClub #OKA #Bangkok #Thailand #Healthy #HealthyFood #HealthyLiving #HealthyLifestyle #Cancer #Diabetes #LiverDisease #Child #Supplements #HowtoPerfect #อาหารทางการแพทย์ #อาหารเพื่อสุขภาพ #สุขภาพ #คนรักสุขภาพ #อาหารเสริม #ปลอดภัย
Photo
Add a comment...

Post has attachment
หัวใจสำคัญในการดูแลเรื่องโรคเบาหวานก็คือการรู้จักเลือกรับประทานอาหารหรือที่เราเรียกว่าการควบคุมอาหาร ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อรูปร่าง และยังส่งผลดีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด รวมถึงภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่อาจเกิดขึ้นด้วย โดยมีหลักการกินดังนี้
1. รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ ตรงเวลา และรับประทานในปริมาณ ที่ใกล้เคียงกันทุกวัน ทุกมื้อ
2. ไม่รับประทานจุบจิบระหว่างวัน เช่น ขนมชั้น หวานเย็น ขนมกรุบกรอบ เป็นต้น และถ้ามีความรู้สึกอยากกิน แนะนำผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เช่น ฝรั่ง , แอปเปิ้ล
3. ในแต่ละมื้อรับประทานทั้งแป้ง เนื้อสัตว์ ไขมัน และผัก ให้ครบทุกหมวด ในปริมาณที่เหมาะสม
4. หลีกเลี่ยงหรืองดการรับประทานนํ้าตาล นํ้าผึ้ง นํ้าหวาน นํ้าอัดลม ขนมหวาน ขนมเชื่อมน้ำตาล นมข้นหวาน นํ้าเชื่อม ถ้าชอบรสหวานจริงๆ สามารถใช้นํ้าตาลเทียมแทนได้
5. หลีกเลี่ยงหรืองดการดื่มเหล้า เบียร์ ยาดองเหล้า เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เพราะทำให้ระดับนํ้าตาลสูงขึ้นได้
6. หลีกเลี่ยงการรับประทานเครื่องในสัตว์ ไขมันสัตว์ น้ำมันหมู มันหมู เนื้อติดมัน หมูสามชั้น ครีม กะทิ น้ำมันมะพร้าว นํ้ามันปาล์ม ไข่แดง หอยนางรม อาหารทอด เช่น กล้วยทอด ปาท่องโก๋ เป็นต้น เพราะทำให้ได้พลังงานส่วนเกินและเกิดปัญหาไขมันในเลือดสูงซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานตามมาได้
7. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด
8. รับประทานอาหารประเภทแป้ง เช่น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ถั่ว ขนมปัง ในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
9. รับประทานผักให้มากขึ้น เพื่อให้รู้สึกอิ่ม และไม่อยากรับประทานอาหารอย่างอื่นเพิ่มเติม
ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการกินในเทศกาลสงกรานต์...

#ThaiOtsukaNutritionClub #OKA #Bangkok #Thailand #Healthy #HealthyFood #HealthyLiving #HealthyLifestyle #Cancer #Diabetes #LiverDisease #Child #Supplements #HowtoPerfect #อาหารทางการแพทย์ #อาหารเพื่อสุขภาพ #สุขภาพ #คนรักสุขภาพ #อาหารเสริม #ปลอดภัย
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินส่วนใหญ่จะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ร่วมด้วย ซึ่งแน่นอนว่าการลดน้ำหนักไม่เพียงแต่จะทำให้รูปร่างดีขึ้นแต่ยังสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้น เนื่องด้วย
1. การควบคุมปริมาณการกิน โดยเฉพาะอาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ำและ มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ นอกจากจะทำให้น้ำหนักลดลงยังส่งผลดีต่อน้ำตาลในเลือดให้มีค่าลดลงอีกด้วย
2. การออกกำลังกาย เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมน้ำหนัก และยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยช่วยลดปริมาณกลูโคสในเลือด
คุมน้ำหนัก = คุมน้ำตาล ได้ที่ https://www.thaiotsukanutrition.club

#ThaiOtsukaNutritionClub #OKA #Bangkok #Thailand #Healthy #HealthyFood #HealthyLiving #HealthyLifestyle #Cancer #Diabetes #LiverDisease #Child #Supplements #HowtoPerfect #อาหารทางการแพทย์ #อาหารเพื่อสุขภาพ #สุขภาพ #คนรักสุขภาพ #อาหารเสริม #ปลอดภัย
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ผู้ป่วยเบาหวานต้องคอยเฝ้าระวังโรคแทรกซ้อนเรื้อรังต่างๆ อันเป็นผลจากการทีมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงต่อเนื่องซึ่งทำให้เกิดกระบวนการที่น้ำตาลจะเข้าไปจับกับโปรตีน ทำให้เซลล์ต่างๆ ทำงานไม่ได้ นานวันเข้าก็จะเกิดความเสื่อมและทำลายอวัยวะต่างๆ ในที่สุด ผู้ป่วยเบาหวานจึงต้องตระหนักเรื่องการดูแลภาวะแทรกซ้อน โดยมีแนวทางป้องกันดังนี้
1. ดวงตา น้ำตาลในเลือดที่สูงเป็นเวลานานๆ จะทำให้จอประสาทตาเสื่อม เส้นเลือดในจอประสาทตาจะอ่อนแอ เสียความยืดหยุ่น หรือมีการรั่วซึม แต่การมองเห็นยังคงเป็นปกติอยู่ในช่วงแรก แต่ต่อมาจอประสาทตาจะถูกทำลาย การมองเห็นเริ่มผิดปกติมองเห็นมัวๆ หรือเห็นเป็นจุดสีดำ เรียกว่าเบาหวานขึ้นตา (diabetic retinopathy) ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ผู้ที่เป็นเบาหวานควรหมั่นตรวจความผิดปกติของจอประสาทตาเป็นประจำทุกปี
2. ไต เป็นที่ทราบกันว่าไตมีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด และยิ่งไตต้องกรองเลือดที่มีน้ำตาลสูงเป็นเวลานาน จะทำให้ไตเสื่อมลง หน่วยไตทำงานไม่ได้และหากรับประทานยารักษาโรคเบาหวานบางตัว หรือเป็นโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้โรคไตมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นจึงควรหมั่นตรวจสภาพการทำงานของไตทุกปี เช่น ตรวจระดับโปรตีนในปัสสาวะ ค่า creatinine, urea งดรับประทานอาหารเค็ม ควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงเกิน 130/80 mmHg
3. หัวใจและหลอดเลือด เป็นปัญหากับระบบการไหลเวียนโลหิตเพราะน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปทำให้เลือดหนืดข้น เสี่ยงต่อภาวะหัวใจวาย เส้นเลือดอุดตันหรือเส้นเลือดแตก เลือดไปเลี้ยงแขนขาไม่ดี จึงต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไป รวมถึงลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือด เช่น ระดับไขมัน ออกกำลังกาย ควบคุมความดันโลหิต
4. ระบบประสาท น้ำตาลในเลือดสูงจะทำลายระบบประสาทโดยตรง เส้นประสาทเสื่อมทำให้การรับความรู้สึกที่อวัยวะต่างๆ ลดลง เช่น เท้า อาจทำให้ไม่รู้สึกตัวเมื่อเกิดบาดแผล และแผลที่เกิดขึ้นจะหายช้ากว่าปกติ ดังนั้นผู้เป็นเบาหวานควรตรวจระบบประสาทส่วนปลาย เช่น เท้า มือ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผล
คุมน้ำตาลวันนี้ เพือลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในวันข้างหน้า..

#ThaiOtsukaNutritionClub #OKA #Bangkok #Thailand #Healthy #HealthyFood #HealthyLiving #HealthyLifestyle #Cancer #Diabetes #LiverDisease #Child #Supplements #HowtoPerfect #อาหารทางการแพทย์ #อาหารเพื่อสุขภาพ #สุขภาพ #คนรักสุขภาพ #อาหารเสริม #ปลอดภัย
Photo
Add a comment...

Post has attachment
นม เครื่องดื่มที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ แคลอรี่เบาๆ ยกเว้นนมเย็น..ใครกำลังลดน้ำหนัก ดื่มนม Low Calorie เสริมได้ ไม่อ้วนและดีต่อการคุมน้ำตาลในเลือด..
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.co/table-of-calories-in-food-types และ
https://www.fatnever.com
ขอบคุณภาพจาก pinterest
เครื่องดื่ม High/Low Calorie เช็คได้ที่ https://www.thaiotsukanutrition.club/

#ThaiOtsukaNutritionClub #OKA #Bangkok #Thailand #Healthy #HealthyFood #HealthyLiving #HealthyLifestyle #Cancer #Diabetes #LiverDisease #Child #Supplements #HowtoPerfect #อาหารทางการแพทย์ #อาหารเพื่อสุขภาพ #สุขภาพ #คนรักสุขภาพ #อาหารเสริม #ปลอดภัย
Photo
Add a comment...

Post has attachment
อาหารจานเดียวของคนทำงาน แคลอรี่ไม่เบา..แนะนำเช็คแคลอรี่ก่อนกิน จะได้วางแผนการกินต่อวันได้ไม่พลาด..
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.honestdocs.co/table-of-calories-in-food-types และ
https://www.fatnever.com
ขอบคุณภาพจาก pinterest
อาหารที่ชอบ เช็คซิกี่แคล? ได้ที่ https://www.thaiotsukanutrition.club/

#ThaiOtsukaNutritionClub #OKA #Bangkok #Thailand #Healthy #HealthyFood #HealthyLiving #HealthyLifestyle #Cancer #Diabetes #LiverDisease #Child #Supplements #HowtoPerfect #อาหารทางการแพทย์ #อาหารเพื่อสุขภาพ #สุขภาพ #คนรักสุขภาพ #อาหารเสริม #ปลอดภัย
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Sarcopenia คือ ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ซึ่งมักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เป็นไปตามธรรมชาติโดยเมื่ออายุเกิน 40 ปี ร่างกายจะค่อยๆ สูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปประมาณร้อยละ 8 ต่ออายุที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10ปี ผู้สูงอายุที่มีภาวะ Sarcopenia จะมีความเสี่ยงต่อการหกล้มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ภาวะนี้สามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดโดยวิธีดังต่อไปนี้
1. การออกกำลังกายทั้งแบบแอโรบิคร่วมกับการออกกำลังกล้ามเนื้อที่ต้องออกแรงต้าน
2. การได้รับสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนและพลังงานอย่างเพียงพอ ซึ่งความต้องการโปรตีนในผู้สูงอายุแบ่งได้ดังนี้
• ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับต่อวันเท่ากับ 1.0-1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
• ผู้สูงอายุที่มีภาวะขาดสารอาหาร ปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับต่อวันเท่ากับ 1.2-1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
ใส่ใจเรื่องการกินในวันนี้..เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า
ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือ Update in Nutrition

#ThaiOtsukaNutritionClub #OKA #Bangkok #Thailand #Healthy #HealthyFood #HealthyLiving #HealthyLifestyle #Cancer #Diabetes #LiverDisease #Child #Supplements #HowtoPerfect #อาหารทางการแพทย์ #อาหารเพื่อสุขภาพ #สุขภาพ #คนรักสุขภาพ #อาหารเสริม #ปลอดภัย
Photo
Add a comment...

Post has attachment
โดยทั่วไปคนอ้วนจะมีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าคนที่มีน้ำหนักปกติที่มีความสูงเท่ากันเพื่อรองรับน้ำหนักตัวที่มากขึ้น เป็นผลเหมือนการฝึกยกน้ำหนักที่มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นความต้องการโปรตีนในคนอ้วนจึงสูงกว่าคนน้ำหนักปกติ ในกรณีทีต้องลดน้ำหนักจึงควรลดพลังงานในอาหารแต่ยังคงโปรตีนในปริมาณสูงต่อไป โดยควบคุมพลังงานวันละ 25-30 กิโลแคลอรี ต่อน้ำหนักตัว 1กก. และโปรตีนวันละ 0.8-1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
กินอย่างไรให้เหมาะสมกับสุขภาพเริ่มต้นได้ที่ www.thaiotsukanutrition.club
ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือ Update in Nutrition

#ThaiOtsukaNutritionClub #OKA #Bangkok #Thailand #Healthy #HealthyFood #HealthyLiving #HealthyLifestyle #Cancer #Diabetes #LiverDisease #Child #Supplements #HowtoPerfect #อาหารทางการแพทย์ #อาหารเพื่อสุขภาพ #สุขภาพ #คนรักสุขภาพ #อาหารเสริม #ปลอดภัย
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ความอ้วนและการมีเนื้อเยื่อไขมันมากเกินไปจะส่งผลให้การทำงานของอินซูลินลดลงซึ่งทำให้ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่องเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้ การลดน้ำหนักจึงเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้เป็นอย่างดีโดยมีเคล็ดลับ ในการเลือกกินดังนี้
1. เลือกกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (ค่า GI ต่ำ) และมีสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตต่ำ (ค่า GL ต่ำ )
2. ใยอาหาร ส่งผลดีต่อการเผาผลาญในผู้ป่วยโรคอ้วน และ เบาหวาน โดย
• ใยอาหารที่ละลายน้ำได้ จะช่วยลดน้ำตาลหลังอาหาร และไขมันไม่ดี ( LDL Cholesteral)
• ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ โดยเฉพาะใยอาหารจากธัญพืชพบว่าอาจเกี่ยวข้องกับการช่วยให้เซลล์ร่างกายไวต่อฮอร์โมนอินซูลินจึงอาจช่วยป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่2ได้
ตามไปรู้จักค่า GI และ GL ได้ที่ www.thaiotsukanutrition.club และ www.ดัชนีน้ำตาลต่ำ.com
ตระหนักเรื่องการกิน ฟินเรื่องสุขภาพ
ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือ Update in Nutrition

#ThaiOtsukaNutritionClub #OKA #Bangkok #Thailand #Healthy #HealthyFood #HealthyLiving #HealthyLifestyle #Cancer #Diabetes #LiverDisease #Child #Supplements #HowtoPerfect #อาหารทางการแพทย์ #อาหารเพื่อสุขภาพ #สุขภาพ #คนรักสุขภาพ #อาหารเสริม #ปลอดภัย
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded