Profile

Cover photo
Teshan Nanayakkara
Lives in Colombo
502 followers|1,102,703 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Teshan Nanayakkara

Shared publicly  - 
 
සොයුරිය නුඹට නිවන් සුව
නව වසක මිතුදම ද මතක ද අදින් මතුවට ගණිනු කෙලෙසද හඬන්නට සිත් වුවත් අපමණ සිතා වියැකුනු බව ම අකලට ගැහැට බෝ කම් කටොළු විඳමින එකුන්තිස් වසරක් ම අවසන ගෙවන්නට බෝ වසක් දැක දැක පරව ගියෙ කිම මිතුර මේ ලෙස ලොවට කවි ලිව් මෙමා අද දින ඔබට කවියක් කියමි මෙලෙසින දකිනු රිසි වූ...
 ·  Translate
ඔයාල හැමෝවම පෙම් හසරැල්ලට සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ආදර අන්දරයක් පාදක කර ගෙන කොටස් වශයෙන් මෙහි පළ වෙන "නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි සංග්‍රහය මෙන්ම සමාජයීය හා රසවින්දනාත්මකව ...
1
Add a comment...
 
 
Ingress is a game that aims to bring together people from many different walks of life and to unite them in a single cause. Staying true to that vision, the Sri Lankan Enlightened took upon themselves to organize and execute a cross-faction blood drive on the 17th of October, in recognition of the fact that 'Behind the Scanner is a Human Being'. The event took place at the National Blood Transfusion Center at Narahenpita in Colombo. 

It was heartening to see many agents and even non-agents turn up to help this worthy cause, with a total of 39 agents from both factions donating blood. The Organizing Team had prepared refreshments and also a 'spin the wheel' game for donors which would allow them to win prizes in the form of Ingress inventory items - which gave an interesting Ingress-themed twist to the proceedings.

At the end of the day, the Ingress Blood Drive was a resounding success, and we would like to extend our heartiest thanks to all those who participated, as well as the kind and helpful staff of the National Blood Transfusion Center who helped make this event a success. Ingress is power in unity, and it is encouraging to see how willing the Sri Lankan Ingress Community is to use that unity for the good of the world.

+Matilde Tusberti +Anne Beuttenmüller +John Hanke +Susanna Moyer 
#LinkedLives #RedFaction #BloodDonation #MissionsForGood 
#SriLanka #EnlightenedLK #IngressReport
5 comments on original post
31
6
Geeth Nuwan Pathirana's profile photoSachith Senarathne's profile photoDhananjaya Gangodawila's profile photoGihan Athukorala's profile photo
2 comments
 
Very impressive guys. Considered joining, but realized I donated recently.. Keep up the good work! 
Add a comment...
 
Join the cause to save a life.
25
5
Chalaka Chathuranga's profile photoHashan Chathuranga's profile photoUthpala Jayalath's profile photoAbdulla Shaheed's profile photo
4 comments
 
Awesome! Good work guys. 
Add a comment...

Teshan Nanayakkara

Shared publicly  - 
 
නුඹ නැති සාහිත්‍යය
තෙවසරක් ගත වීය පොත් සල්පිලට මා ඔබ කැටුව විත් මමත් එහි ඇත පොතුත් යළි ඇත නමුත් නුඹ නැත මා පසින් කිමිද බැලුවෙමි පුරුදු මුහුණක් හමුවෙනා තුරු පොත් මැදින් පොතක පිටු මැද අතරමං විමි නුඹ ලියා ගිය කවක මම්
 ·  Translate
ඔයාල හැමෝවම පෙම් හසරැල්ලට සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ආදර අන්දරයක් පාදක කර ගෙන කොටස් වශයෙන් මෙහි පළ වෙන "නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි සංග්‍රහය මෙන්ම සමාජයීය හා රසවින්දනාත්මකව ...
2
Add a comment...

Teshan Nanayakkara

Shared publicly  - 
 
වීරයා ද දුෂ්ටයා ද?
හැමෝම ඔල්වරසන් දෙන හැමදාම දිනන පුරුදුකාර වීරයාට වඩා පෙළක් වෙලාවට හැමෝම රවන කවදත් පැරදෙන උඩු රැවුල් දුෂ්ටයාටත් සුන්දර හදවතක් තියේවි බැලුවොත් මෙහෙම, එළාරටත් දුටුගැමුණුවන් බුහුමන් දැක්කුව බව, පැහැරන් ගියත් සීතාව රාවණ රැක්ක බව?
 ·  Translate
ඔයාල හැමෝවම පෙම් හසරැල්ලට සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ආදර අන්දරයක් පාදක කර ගෙන කොටස් වශයෙන් මෙහි පළ වෙන "නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි සංග්‍රහය මෙන්ම සමාජයීය හා රසවින්දනාත්මකව ...
3
Add a comment...
Have them in circles
502 people
Зуди Промо's profile photo
Tishamal Mohottala's profile photo
Navod Ediriweera's profile photo
Asanka Chathuranda's profile photo
Kolitha Yatawara's profile photo
Ugath modaya's profile photo
Madraz King's profile photo
Greshan Bovithanthrige's profile photo
Amila Kumaranayaka's profile photo

Communities

4 communities
 
More captures from the Ingress Blood Drive.
16
1
Panduka Siriwardena's profile photo
Add a comment...
 
Ingress is a game that aims to bring together people from many different walks of life and to unite them in a single cause. Staying true to that vision, the Sri Lankan Enlightened took upon themselves to organize and execute a cross-faction blood drive on the 17th of October, in recognition of the fact that 'Behind the Scanner is a Human Being'. The event took place at the National Blood Transfusion Center at Narahenpita in Colombo. 

It was heartening to see many agents and even non-agents turn up to help this worthy cause, with a total of 39 agents from both factions donating blood. The Organizing Team had prepared refreshments and also a 'spin the wheel' game for donors which would allow them to win prizes in the form of Ingress inventory items - which gave an interesting Ingress-themed twist to the proceedings.

At the end of the day, the Ingress Blood Drive was a resounding success, and we would like to extend our heartiest thanks to all those who participated, as well as the kind and helpful staff of the National Blood Transfusion Center who helped make this event a success. Ingress is power in unity, and it is encouraging to see how willing the Sri Lankan Ingress Community is to use that unity for the good of the world.

+Matilde Tusberti +Anne Beuttenmüller +John Hanke +Susanna Moyer 
#LinkedLives #RedFaction #BloodDonation #MissionsForGood 
#SriLanka #EnlightenedLK #IngressReport
29
14
Sachith Senarathne's profile photoDhananjaya Gangodawila's profile photoGihan Athukorala's profile photoNishan Nilupul's profile photo
5 comments
 
Great.. Keep up the good work!
Add a comment...

Teshan Nanayakkara

Shared publicly  - 
 
බිනර මල
බිනර මලක් පිපී ඇතේ මා යන අඩි පාරේ බිනර මහත් පහු වීලා වප් මහ දොර හැරුණේ විසිර කැඩී ගියපු මනස එක්තැන් වූ වේලේ බිනර මලකි අවාරයේ සුවඳ බලනු සිත්සේ කොඳුර කොඳුර බිඟු කැල් නිති රොන් සොයමින් යන්නේ දහසක් මල් මැද නිල්වන් බිනර මලකි උන්නේ පෙති නොතලා පැණි බොන්නට බඹරුන් ර...
 ·  Translate
ඔයාල හැමෝවම පෙම් හසරැල්ලට සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ආදර අන්දරයක් පාදක කර ගෙන කොටස් වශයෙන් මෙහි පළ වෙන "නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි සංග්‍රහය මෙන්ම සමාජයීය හා රසවින්දනාත්මකව ...
1
Vidusha Chirath's profile photo
 
හිතට දැනෙන වචන ටිකක්.. ලස්සනයි සහෝදරයා...
 ·  Translate
Add a comment...

Teshan Nanayakkara

Shared publicly  - 
 
සැඟවූ පෙම
හැකිවෙද දිනකදි හමුවනන්ට යළි නුඹේ නුවන් යුග දකින අටින් වසරක් වන් කාලයක් ගෙවී ඇත නො අසා නුඹගේ වදන් ඉතින් කෙදිනද නැවතත් හමු වන්නේ අප ගෙවමි කල්පනා ලොවක සිතින් මතකද තාමත් පලමු දිනේ අපි නෙතගින් බැලුවා එබී හොරෙන් මිතුරු බසින් අප දෙඩුවට බෝ විට සිත පත්ලේ සිප ගතිමු න...
 ·  Translate
ඔයාල හැමෝවම පෙම් හසරැල්ලට සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ආදර අන්දරයක් පාදක කර ගෙන කොටස් වශයෙන් මෙහි පළ වෙන "නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි සංග්‍රහය මෙන්ම සමාජයීය හා රසවින්දනාත්මකව ...
1
Add a comment...

Teshan Nanayakkara

Shared publicly  - 
 
හදක් ඇති නම්
එදා හුන් මෙදා නැති ඇගේ රුව මොට ද යළි බදා ගෙන සිතෙන් හරි විඳවන්නෙ කිමෙයි සකි දනී නම් නුඹේ ගති සැලූ කඳුළැල් නෙතිනි හදක් ඇති නම් ඈට දුවන් එයි නෙත් බරිනි අරුත් සුන් නිරුත්තර පෙමින් ඇගෙ මිදෙන් යළි සොවින් තොර සිරින් බර පෙම් කවක් ලියන් සකි
 ·  Translate
ඔයාල හැමෝවම පෙම් හසරැල්ලට සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ආදර අන්දරයක් පාදක කර ගෙන කොටස් වශයෙන් මෙහි පළ වෙන "නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි සංග්‍රහය මෙන්ම සමාජයීය හා රසවින්දනාත්මකව ...
3
Add a comment...

Teshan Nanayakkara

Shared publicly  - 
 
යළි නොබලමි
කරනට හැකි නම් දියකර කීමට සිර කර හුන් සැම මුසු කර ගෙව් දුක් කඳුලට හැකි වූවොත් නුඹ හමුවට සිරගත කර ගෙව් දුක් කඳ පසුවෙමි තනිකඩ දිවියක අඳුරුයි එපිටින් ලෝකය බලනා කල කවුළුන් හැර ගෙන දෙයි පෙරදා මතකය දකිනා පෙර මං අප ගිය හැරදා ගිය ඒ මාවත යළි නොබලමි කිසිදා මම සරනට අත්...
 ·  Translate
ඔයාල හැමෝවම නිශා පෙම් හසරැල්ලට සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ආදර අන්දරයක් පාදක කර ගෙන කොටස් වශයෙන් මෙහි පළ වෙන "නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි සංග්‍රහය මෙන්ම සමාජයීය හා ...
2
Add a comment...
People
Have them in circles
502 people
Зуди Промо's profile photo
Tishamal Mohottala's profile photo
Navod Ediriweera's profile photo
Asanka Chathuranda's profile photo
Kolitha Yatawara's profile photo
Ugath modaya's profile photo
Madraz King's profile photo
Greshan Bovithanthrige's profile photo
Amila Kumaranayaka's profile photo
Communities
4 communities
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Colombo
Apps with Google+ Sign-in
  • SimCity Mobile
  • Age of Empires:WorldDomination
  • Leo's Fortune
  • Rayman Adventures
  • Temple Run 2
Story
Tagline
Do not mess with me & double the mess on you.
Collections Teshan is following
Links