ترجمه برنزی ترجمه ای است که توسط مترجمان با تجربه کم تر انجام می شود. استفاده از این کیفیت به افرادی که خواهان حداقل هزینه جهت ترجمه هستند و تنها می خواهند مفهوم متن را درک کنند، توصیه می گردد.
Translate
2
المؤمن لخدمات الكمبيوتر's profile photoBehzad Amini's profile photoمحدثه کریم خان's profile photoLolo Farid's profile photo
4 comments
Translate
 
Sometimes the limitations have after-effects that can last up to 24 hours. Please try again tomorrow, it should work!
Add a comment...