Profile cover photo
Profile photo
Tarık Akın
140 followers -
Muslim Man
Muslim Man

140 followers
About
Tarık's posts

Muaz ibni Cebel Radiyallâhu Anh anlatıyor:

Bir seferde Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemle beraberdik. Yolda giderken,

"Ya Resulallah, bana öyle iyi bir işten haber verin ki, beni Cennete soksun ve Cehennemden uzak tutsun, dedim."

Şöyle cevap verdi:

"Sen büyük bir şey sordun. Böyleyken yine bu dediğin şeyi Allah kime nasip ederse ona kolay gelir."

"Allah´a ibadet edip, ona bir şeyi ortak koşma, erkân ve âdâbına uyarak namazı dosdoğru kıl, zekâtı ver, Ramazan orucunu tut; Beytullahı ziyaret et (haccet)."

Bundan sonra da "Ya Muaz, hayır kapılarını sana göstereyim mi?" buyurdu.

"Evet, ya Resulallah." dedim. Dediler ki:

"Oruç bir kalkandır, fenalığa karşı bir siperdir.

Su ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da günahları söndürür.

Gecenin yarısında namaz kılmak salih kulların alametidir."
(Tirmizî, İman 8)

Âişe radıyallahu anhâ şöyle diyor:

"Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi, onun Medine´ye geldiği günden vefat ettiği âna kadar, üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı."
(Buhârî, Et´ime 1, Rikak 17, Eymân 22; Müslim, Zühd 20; Nesâî, Dahâyâ 37; İbni Mâce, Et´ime 48)

"Büyük günahlardan biri de kişinin kendi anne ve babasına sövmesidir."

Sahabiler (şaşkınlık içinde):

- Ya Resûlallah! Hiç kişi kendi anne ve babasına söver mi? (Bu alçaklığı kim yapar?) dediler.

Allah Resûlü şu açıklamayı yaptı:

"Evet söver. (Bu şöyle olur:) Kişi başkasının babasına söver, o kimse de kalkar, karşılık olarak onun babasına söver. Kişi başkasının annesine sövgüde bulunur, o da karşılık olarak onun annesine söver."
(Buhari, Edeb 78; Müslim, İman 1)

"Bir erkek karısını yatağına çağırır da karısı gelmez ve erkek ona dargın olarak gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lânet ederler."
(Buhârî, Bed’u’l-halk 7; Müslim, Nikâh 122)

Enes ibni Mâlik ve Câbir ibni Abdullah radıyallahu anhümâ şöyle diyorlar:

"Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ailesinden uzun süre ayrı kalan kimsenin, eşinin bir açığını yakalamak istiyormuş gibi evine geceleyin ansızın gelmesini doğru bulmazdı. Hanımın kendine çekidüzen vermesine fırsat tanınmasını tavsiye ederdi."

"Kendisi de sefer dönüşünde evine geceleyin gitmez, ya kuşluk vakti veya akşamüstü giderdi."
(Buhârî, Umre 15, 16, Nikâh 121, 122; Müslim, ımâre 180-185; Tirmizî, ısti´zân 19)

"Kim ilim tahsil etmek için (evinden veya yurdundan) çıkarsa, geri dönünceye kadar Allah yolundadır."

Ey Yolcu,Her An Allah'ın Huzurunda Olduğunu Bil.
Kalbin Yeni Doğmuş Bir Bebek Gibidir.
Ona Ne Öğretirsen Onu Öğrenir.
Allah'ı Zikri Öğret Kalbine Ki Hep O'nunla Olasın.
Yolda Hep O'nu an Ki Yolun Sonunda Selamete O Eriştirsin Seni.

 Hz. Hüseyin r.a. bir adamın kendisi hakkında hoşlanmadığı bir şeyler konuştuğunu öğrenir. Bunun üzerine, içi taze hurmalarla dolu bir tepsi hazırlayıp adamın evine gelir ve kapıyı çalar.
Kapıyı açan adam, Hz. Hüseyin’i bir tepsi hurma ile karşısında görünce hayret eder. “Ey Peygamber torunu! Bu nedir?” diye sorar.
Hz. Hüseyin de şöyle der:
“Bunu al, sana getirdim. Hakkımda kötü konuşarak iyiliklerini bana hediye ettiğini öğrendim; ben de yaptığın iyilik karşılıksız kalmasın diye sana bunları getirdim.”

Hz. Âdem (a.s) emir üzerine Mekke’ye gelip Kâbe’yi inşa edince: "Ya Rabbi her işçinin ücreti olur, benimki nedir?" diye sordu. Cenab-ı Hak, onun isteğini sorunca Hz. Âdem (a.s) dedi ki; “Ya Rabbi zürriyetimden her kim günahlarını benim itiraf ettiğim gibi ikrar ederek bu beyte gelirse, onları mağfiret eylersin.” Cenab-ı Hak da; “Evet istediğin olacaktır.” buyurdu.

Bir gün İbn-i Sina, bir münazara sırasında Ebu Said Ebu’l Hayr’a: ‘’Allah kâinatın neresinde?’’ diye bir soru sorar. Ebu Said bu soruya, Allah’ın mekândan münezzeh oluşuna bir misal olarak şu cevabı verdi:
‘’Ey İbn-i Sina! Sen hekimsin. Ruhun vücudunun neresinde olduğunu söyle, ben de sana Allah’ın kâinatın neresinde olduğunu söyleyeyim.’’
Wait while more posts are being loaded