உலகின் பழமையான மொழி எது? கூகுளின் பதில்!
தமிழ் மொழி !!!
# கூகுள்க்கு தெரியுறது கூட நம்ம ஊருல பல பேருக்கு தெரியல.....
Photo
Shared publiclyView activity