ลานหินงาม
http://www.talamok.com/tour/chaiyaphum/lanhinngam.html
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
Photo
Shared publiclyView activity