พะเนินทุ่งแคมป์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
http://www.talamok.com/tour/phetburi/pntcamptalamok.html
Photo
Shared publiclyView activity