2 Apple Store tại Anh và Canada vừa gỡ hết cáp bảo vệ khỏi những chiếc iPhone đặt trên kệ dành cho khách trải nghiệm. Động thái của Apple đem lại 2 lợi ích chính: thứ nhất là thể hiện thái độ lịch sự và tin cậy khách hàng, thứ hai là giúp cho thao tác…
Shared publicly