Shared publicly  - 
 
Ai ăn gì vui lòng gọi nhé, có đủ cả :))
Translate
9
1
NamOx Nguyen's profile photoMai Chân Chính's profile photoNhân Phan Thành's profile photoviệt kòi's profile photo
7 comments
Translate
 
chớ tý
quán đang đông, món đó đang làm:d
Translate
 
cái thực đơn đã độc còn loang loang cái màu tiết...nguy hiểm thật
Translate
 
xem xong muốn gọi, gọi xong chắc không dám xơi
Translate
Translate
Add a comment...