Thuê văn phòng hiện nay là nhu cầu rất lớn và cần thiết nhất là thị trường văn phòng khu vực TPHCM, đặc biệt tại các văn phòng cho thuê quận 1 và quận 3 với vị thế quan trọng và chiến lược tại trung tâm cho sự phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp.

Shared publiclyView activity