Водитель маршрутки в Киеве помог задержать ...
http://svit24.net/kyiv/132894-vodytel-marshrutky-v-kyeve-pomoh-zaderzhat-vora-karmannyka
Photo
Shared publicly