Sverige i topp när det gäller register och insamlande av data. Men bland de sämsta länderna när det gäller öppenhet och dela med sig av data. Försök t.ex. att få fram antalet graddagar varje månad för en ort av SMHI (utan att betala) ....
Shared publiclyView activity