Profile cover photo
Profile photo
Sungai Awan
3,993 followers
3,993 followers
About
Posts

Post has attachment
10 Angka Jawa serta Contoh Soal
Angka jawa wiwit angka 1 nganti 9 lan ditambah 0. Dene, wujude angka jawa seperti tertera pada gambar di bawah ini. Angka jawa iku wujude uga aksara jawa. Supaya ora bingungake, kanggo nulis angka jawa dipisahake kanthi pada pangkat (:). Tumrap angka jawa m...
10 Angka Jawa serta Contoh Soal
10 Angka Jawa serta Contoh Soal
kejawenwetan.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Apa itu Basa Krama Lugu? Serta Contohnya
Apa rti tentang basa krama lugu? Basa krama lugu yaiku basa kang tembung-tembunge kabeh migunakake basa krama, ater-ater lan panambang kabeh kudu dikramakake. Panggonane ing pasrawungan nuduhake watak ngajeni nanging kurang alus marang wong sing diajak gune...
Add a comment...

Post has attachment
Apa itu Aksara Rekan dan Macamnya
Apa yang dimaksud dengan aksara rekan dalam basa Jawa itu? Aksara rekan yaiku aksara kang direka utawa digawe kanggo njangkepi cacahe aksara kang bisa katulis nganggo aksara jawa. Manfaat aksara rekan. Gunane aksera rekan iku kanggo nulis tembung manca kang...
Apa itu Aksara Rekan dan Macamnya
Apa itu Aksara Rekan dan Macamnya
kejawenwetan.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
4 Gunane Basa Krama Alus - Manfaat Bahasa Krama Halus dan Contoh
Apa itu basa krama alus? Basa krama alus yaiku basa kang digunakake kanggo pecaturan kang nggunakake basa krama kang alus, nanging yen kanggo awake dhewe tetep nggunakake krama lugu. Apa manfaat basa krama alus? Basa krama alus digunakeke dening wong iki. 1...
Add a comment...

Post has attachment
6 Macam Basa Krama - Basa Jawa
Berdasarkan unggah-ungguhe, pamilahane basa jawa, Basa jawa dipecah menjadi tiga macam, basa jawa ngoko, madya dan krama inggil. Berikut pamilhane basa jawa manut unggah-ungguhe. 1. Krama lugu. 2. Mudha krama. 3. Wredha krama. 4. Krama inggil. 5. Krama desa...
Add a comment...

Post has attachment
3 Macam Basa Krama Inggil - Basa Jawa
Basa krama inggil adalah bahasa Jawa yang lebih halus didengar. Sangat menghargai orang lain terutama orang yang lebih tua dari yang berbicara. Basa krama inggil disebut juga dengan basa krama alus. Ya, inggil ini adlah salah satu macam basa krama. Berikut ...
3 Macam Basa Krama Inggil - Basa Jawa
3 Macam Basa Krama Inggil - Basa Jawa
kejawenwetan.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Sing Migunakake Basa Krama Inggil serta contoh
Apa itu basa krama inggil? Basa krama inggil adalah basa krama sing luwih ngajeni utawa luwih alus kanggo ngluhurake wong liya lan ngasorake awake dhewe. Krama artinya tata cara basa, dan inggil artinya tinggi. Basa krama inggil disebut juga dengan nama bas...
Add a comment...

Post has attachment
Sopo Sing Migunakake Basa Krama Iku
Basa jawa krama adalah sutu bahasa yang menghargai lawan bicaranya. Kepada siapa saja basa krama ini diucapkan oleh orang jawa? 1. Murid marang guru. 2. Wong enom marang wong sing luwih tuwa. 3. Anak marang wong tuwa. 4. Reh-rehan/pegawe marang dhedhuwurane...
Sopo Sing Migunakake Basa Krama Iku
Sopo Sing Migunakake Basa Krama Iku
kejawenwetan.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Yang Menggunakan Basa Ngoko serta Contoh
Orang Jawa itu memiliki watak yang halus dan lembut dalam bertutur kata. Kepada siapa saja pasti ada adab yang harus dilakukan karena kalau disepelekan maka dia kan malu sendiri. Ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua, misalnya adalah kepada kake...
Add a comment...

Post has attachment
6 Contoh Wangsalan Edi Peni
Apa itu wangsalan? Wangsalan yaiku unen-unen kaya cangkriman nanging batangane (bedhekane) wis disebutake ing mburine senajan ora melok utawa ora lugas. Bisa disebutake mung sak wanda utawa luwih. Arti edi peni adalah apik banget. Wangsalan edi peni yaitu u...
6 Contoh Wangsalan Edi Peni
6 Contoh Wangsalan Edi Peni
kejawenwetan.blogspot.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded