Ανάστασις από την εξέδρα έμπροσθεν του Καθολικού της Πατριαρικής Μονής.
The Proclamation of the Resurrection from the platform in front of the Patriarchal Monastery. (Pascha, Sunday April 12, 2015)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Ανάστασις - Proclamation of the Resurrection 2015
25 Photos - View album
Shared publiclyView activity