Profile cover photo
Profile photo
Steinar Hauge
488 followers
488 followers
About
Steinar's interests
View all
Steinar's posts

Post has shared content
Here is an article from Bruce Swedien, producer of eg. Michael Jacksons Thriller. Some tips and interesting views in the article. 

Post has shared content
For those who like the sound a good analog console and the work flow from a real mixer, . Harrison consoles updates their two DAWs in March and May depending on the model 
Get offers for the new Mixbusv4 plus a surprise coupon! Use Harrison's "Sign-up:Get Offers" tab on Facebook. (New sign-ups only. Limited time offer. "Sign-up" function not available on mobile devices).

Forslag til en veiledende negativliste over urter, med legemiddelsubstans angitt der dette finnes i legemiddellisten.

Innledende merknad:
Listen nedenfor er arbeidsgruppens forslag til en veiledende negativliste over urter som det i utgangspunktet bør være ulovlig å importere via forsendelse, også fra et EØS-land.

Listen er utarbeidet utelukkende for dette bruksområdet. Den omfatter drøyt 120 av de urtene som per i dag (september 2016) står på urtelisten i legemiddelklassifiseringsforskriften § 4. Denne
negativlisten må ikke ses på som en erstatning for denne listen.

Negativlisten omfatter i første rekke reseptpliktige urter (LR), men også noen som i urtelisten (§ 4) er merket med L. Samtidig er det enkelte urter på urtelisten (§ 4) som er merket LR, men som likevel ikke er med på negativlisten. Dette har sammenheng med at urtelisten (§ 4) ikke er
oppdatert i lys av nyere studier. Bortsett fra de reseptpliktige, er det i første rekke urter som kan være livsfarlige og eventuelt har andre meget sterke negative virkninger, som er med på negativlisten. Listen inneholder ikke urter som er virkestoff i legemidler som i Norge har reseptstatus CF, det vil si at de kan selges reseptfritt i små pakninger e.l., men for øvrig er reseptpliktige.

Denne listen skal ha en annen funksjon – knyttet til import ved forsendelse – enn den opprinnelige urtelisten i § 4. Derfor er merkingene LR og L tatt ut. Listen er blant annet sammenholdt med tilsvarende lister og litteratur fra Europa og USA, i tillegg er det tatt hensyn til hva HMPC (Committee on Herbal Medicinal Products), EMA (European Medicines Agency), har uttalt om de forskjellige planter.

På negativlisten er det angitt hvilke urter som inneholder substanser som står på legemiddellisten i legemiddelklassifiseringsforskriften § 2, og hvilken substans det er. Dette er angitt ved siden av bokstaven N (for negativ) i venstre kolonne. Alle urtene på urtelisten (§ 4) som har slikt innhold, er med på negativlisten. Dette gjelder ca. 30 av urtene, hvorav de aller fleste er reseptpliktige.

Listen inneholder ikke reseptpliktige planter som også står på dopinglisten eller narkotikalisten.

Forslag negativliste inneholder kjent legemiddelsubstans
Latinsk navn o.l. Norsk navn o.l.

N Akonitin Aconitum napellus Storhjelm Venusvogn
N Akonitin Aconitum septentrionale Tyrihjelm
N Akonitin Aconitum-arter Akonitum-arter
N Adenia-arter
N Adonis vernalis Våradonis
N Adonis-arter
N Ammi visnaga
N Anacyclus pyrethrum Bertam Pyrethrumrot
N Anagallis arvensis Nonsblom
N Anamirta cocculus
N Anemopaegma mirandum Catuaba
N Aphanizomenon flos-aquae
N Arekolin Areca catechu Betelnøttpalme Pinangpalme
N Arekolin Arecae semen Arekanøtt Betelnøtt
N Aristolochia species Holurt arter
N Artemisia cina
N Asarum europaeum Hasselurt
N Atropin,Hyoskyamin Atropa belladonna Belladonnaurt
N Baptisia tinctoria Vill indigo
N Bryonia alba Svartgallbær
N Buxus sempervirens Buksbom
N Caladium seguinum
(se Dieffenbachia seguine)
N Cytostatika Catharanthus-arter
N Emetin Cephaelis ipecacuanha (Uragoga ipecacuanha) Brekkrot Ipekakuanha
N Kinin Chinae cortex (se Cinchonae cortex)
N Cinae flos Cina Ormefrø
N Ergot alkaloider Claviceps sinensis
N Ergotalkaloider Claviceps purpurea Meldrøye
N Clematis vitalba Klematis, tysk
N Kolkisin Colchicum autumnale Tidløs
N Conium maculatum Giftkjeks Skarntyde
N Consolida regalis (se Delphinium consolida)
N Convallaria majalis Liljekonvall
N Convolvulus arvensis Åkervindel
N Convolvulus-arter
N Cynoglossum officinale Hundetunge
N Cytisus scoparius (se Sarothamnus scoparius)
N Atropin,hyoskyamin Datura stramonium Piggeple Stramonium
N Delphinium consolida (Consolida regalis) Ridderspore
N Dieffenbachia seguine (Caladium seguinum) Dumbcane
N Digitoxin Digitalis purpurea Digitalis Revebjelle
N Dipteryx odorata = tonko semen
N Dryopteris filix-mas Ormetelg
N Embelia-arter
N Erythroxylum catuaba (Juniperus brasiliensis)
N Escholtzia californica California valmue
N Euphorbia cyparissias Sypressvortemelk Vortemelk, sypress
N Euphorbia resinifera
N Filicis rhizoma Bregnerot
N Fritillaria meleagris Rutelilje
N Fritillaria verticallata
N Fumaria officinalis Jordrøyk
N Galega officinalis Geitvikke
N Gelsemium sempervirens Jasmin, gul
N Gelsemium-arter
N Hederae terrestris herba (Glecoma hederacea) Korsknapp
N Helleborus niger Nyserot, sort
N Atropin,hyoskyamin Hyoscyamus niger Bulmeurt Villrot
N Emetin Ipecacuanhae radix Brekkrot Ipekakuanharot
N Ipomoea reptans Morning Glory
N Juniperus Brasiliensis (Erythroxylum catuaba)
N Juniperus sabina Sabina Sevenbom
N Lobelin Lobelia-arter
N Mallotus philippinensis Kamalatre
N Atropin,hyoskyamin Mandragora officinarum Alrune Mandragora Mandrake
N Melia azedarach fructus Azedarach Paternostertre
N Menispermum canadense Moonseed
N Nerium oleander Oleander
N Stryknin Nucis vomicae semen Nux vomica Revekake
N Panaeolus cyanescens Blånende flekkskivesopp
N Panaeolus species Panaeolus arter
N Yohimbin Pausinystalia yohimbe Johimbe
N Fysostigmin Physostigma venenosum Kalabarbønne
N Phytolacca americana Kermesbær Poke
N Pilokarpin Pilocarpus pennatifolius Jaborandi
N Piper methysticum Kava-Kava
N Podofyllin Podophyllum peltatum Mandrake, amerikansk Podofyllum
N Podofyllin Podophyllum-arter
N Polygonatum officinale (= odoratum) Kantkonvall
N Polygonatumrarter
N Reserpin Rauvolfia serpentina Rauwolfia Serpentine Snakewood
N Reserpin Rauvolfia-arter
N Rhododendron-arter Alperose-arter
N Rhus toxicodendron (se Toxicodendron vernix)
N Ricinus communis semen Ricinusfrø
N Sabadillae semen Sabadillefrø
N Salvia divinorum
N Sanguinaria canadensis Blodrot
N Sarothamnus scoparius (Cytisus scoparius) Gyvel
N Sassafras albidum (= officinale) Sassafras
N Schoenocaulon officinale Sabadille
N Scilla maritima (se Urginea maritima)
N Scillae bulbus Strandløk
N Scutellaria lateriflora Scullcap
N Ergotamin Secale cornutum Meldrøye Sekale
N Senecio jacobaea Landøyda
N Senecio vulgaris Svineblom, åkeråkersvinblom
N Senecio-arter
N Efedrin Sida cordifolia
N Solanum dulcamara, til innvortes bruk Slyngsøtvier
N Solanum nigrum Svartsøtvier
N Solanum paniculatum Jurubeba
N Atropin,hyoskyamin Stramonii folium Piggepleblad Stramoniumblad
N Strophantus gratus og kombe Strofantus
N Stryknin Strychnos nux-vomica Stryknintre
N Teucrium scorodonia Firtann
N Thuja occidentalis Tuja
N Tonco semen Tongobønner Tonkabønner
N Toxicodendron vernix (Rhus toxicodendron) Giftsumac Poison Ivy, Oak Sumac, giftig
N Emetin Uragoga ipecacuanha (se Cephaelis ipecacuanha)
N Urginea maritima (Scilla maritima) Squilla Strandløk
N Valeriana mexicana Meksikansk valeriane Valeriane, meksikansk
N Valeriana wallichii Indisk valeriane Valeriane, indisk
N Veratrum album Nyserot
N Veratrum-arter
N Vinca minor Gravmyrt
N Xanthium strumarium Grønnkrokfrø

Arter kan ha flere vitenskapelige navn (synonymer) og vil omfattes av forskriften selv om samtlige synonymer ikke står med navns nevnelse.

Hei. Jeg heter Steinar Hauge. Jeg er ikke lærer, men som sønn av to lærer har jeg vel kanskje "skole i blodet". Jeg har jobbet et langt liv med å utvikle bedrifters bruk av IT/IS(InformasjonsSystemer). Dette var mer organisasjonutvikling, personalutvikling og pedagogikk enn teknikk, selv om IT var rammen for arbeidet. Har også vært foreleser og sensor ved en av landets høyskoler i fag som "IT/IS strategiutvikling", "Operasjonell IT drift" mm. Dette er derfor svært interessant å følge med på. Jeg er også ute av arbeidslivet pga "livslang alvorlig sykdom" som det heter, så jeg har derfor tid til dette og kan jeg bidra med noe gjør jeg det(innenfor rammene mine). 

Urtelisten er under revidering og så langt ser dette veldig positivt ut for frigivelse av en rekke urter som til nå har vært "forbudt". Jeg kan ikke gå ut med detaljer ennå, men håper å kunne komme tilbake til flere detaljer mot slutten av september. :-)

Nå er alle vitaminer fjernet fra legemiddellisten og definert som handelsvarer. Det samme gjelder mineraler, med unntak av jod. Det betyr at det nå er fritt frem å importere dette fra andre land enn europa også. Dette jobbes det med å få frigitt jod og i tillegg jobbes det med å få frigitt andre stoffer også, slik som aminosyrer, enzymer, urter mm. Jeg kommer tilbake med mer info så snart jeg vet noe mer om dette.

Post has attachment
Første runde er vunnet. Nå er det igjen lov å imponere det en vil av vitaminer og mineraler. Reglene er til og med blitt myket opp ytterligere enn de var før 1 oktober og alle vitaminer og mineraler er fjernet fra "legemiddellisten". Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette medfører at det nå er greit å imponere fra USA også.

Vi er imidlertid ikke ferdig ennå. Det er mange næringsmidler og urter som også må "slippes fri", så aksjonen fortsetter. 

Post has attachment
Det har etterhvert blitt flere nyhetsoppslag om saken. Her er den siste artikkelen som ble lagt ut på Nettavisen i går kveld.

Post has attachment
Her er noen bilder fra dagens demonstrasjon utenfor stortinget. TV2 har hatt reportasje fra demonstrasjonen i alle nyhetssendinger i kveld. NRK var tilstede, men har vært taus. Youtube videoer fra arrangementet kommer etterhvert.
PhotoPhotoPhotoPhoto
2015-10-17
4 Photos - View album

Post has attachment
Stadig litt humor etter lovforbudet mot import av vitaminer og mineraler.
Photo
Wait while more posts are being loaded