Bóg nie chce, byś ranił innych. Równie mocno nie chce też, byś ranił siebie! http://buff.ly/2ic1ffY
Photo
Shared publiclyView activity