«ما راهمان را انتخاب کرده‌ایم»
✌✌✌
💜💜💜
💚💚💚
Photo
Shared publiclyView activity