نوه خالم 2 سالشه، یه ژانر باحال داره!! هر چی بش میگی که بده برات میگه که خوب بد باشه!!!
مثلن یکی از مکالماتش

+ نرو تو آب خیس میشی
- خو بذار خیس بشم!
+ خیس بشی سرما میخوری
- خو بذار سرما بخورم!
+ سرما بخوری باید بری دکتر آمپول بزنی
- خو بذار آمپول بزنم!
+ آمپولش درد داره
- خو درد داشته باشه!
+ گریه میکنی آمپول بزنیا
- خو بذار گریه کنم!
+ :|
+ اصن برو تو آب!!!!!!!!
Shared publicly