در تحقیقات مستند به موارد این چنینی برخورد می کردیم اما به دلیل رعایت شان رئیس جمهور از بیان آن چشم پوشی کردیم.
مستند من روحانی هستم و مدرک دکتری رییس جمهور !
مستند من روحانی هستم ، را دیشب دیدم (دانلودش کردم ولی حتما پولش را به مالکان پرداخت می کنم)
مثلا یکی از مسایلی که مستند من روحانی هستم در عین اشاره به سادگی از آن عبور کرده است و به نظر من درواقع ماست مالی اش کرده است و با این کار اتفاقا نشان داده که قصد تضعیف رییس جمهور را نداشته ، مساله مدرک دکتری ایشان در سال 1358 از دانشگاه لندن و ورود به مجلس شورای اسلامی  برای 4 دوره با این عنوان دکتری حقوق است .
http://parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=398
( لیست نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی ، لیست دوره های دیگر در سایت مجلس موجود است )

و این در حالی است که مدرک دکتری جناب حسن فریدون (روحانی ) در سال 1378 از دانشگاه کلدونیان گلاسکو اخذ شده است .
http://www.rouhani.ir/zendeginame.php
http://goo.gl/NGZvUw  

و این یعنی متاسفانه ایشان به مدت 20 سال ( از سال 1358 که سال 1378 ) با عنوان دکترایی نداشته  مشغول به فعالیت و خدمت رسانی و نمایندگی مجلس بوده اند .


پینوشت :
1- و این فقط یکی از مواردی است که این مستند  چشمش را بر آن بسته و از آن عبور کرده . دولت باید اتفاقا از تیم سازنده این مستند بسیار ممنون و متشکر هم  باشد و بجای خط و نشان کشیدن و تهدید کردن منتقدان ، بسیار هم خدا را شاکر باشد که چنین منتقدان دل رحمی دارد .

2- الان جناب احمد توکلی و دوستانشان دقیقا کجای مجلس نشسته اند ؟!

#من_روحانی_هستم #مدرک_دکتری   #کردان  
Photo
Shared publiclyView activity