Lepiej zapobiegać niż leczyć
My też tak uważamy, dlatego przystąpiliśmy do prewencyjnego programu "zarządzanie bezpieczeństwem pracy" prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy.
Photo
Shared publicly