Żarnowiec miotlasty - niewielki krzew, który możemy spotkać na suchych i często piaszczystych stanowiskach. Na Mazowszu napotkać go można na naturlanych wydmach. W okresie kwitnienia (V-VI) przyciąga wzrok intensywnie, głęboko żółtymi kwiatami, którymi bywa gęsto obsypany - aż miło popatrzeć :-).

Od wieków wykorzystywany w gospodarstwie i jako roślina lecznicza. W #bushcrafcie szczególnie przydatne są jego witki (gałązki) - można z nich zrobić (jak dawniej) biwakowo-obozową miotłę, kropidło lub rózgę. Witkami można również spokojnie związywać pionierkowe konstrukcje, gdyż są elastyczne i mocne. Świetnie też nadaje się na pozyskanie włókien, a z nich można wyplatać sznurki, a nawet wytwarzać zgrzebne tkaniny, np. na worki. Oczywiście tkanie w terenie wymaga raczej większego zaangażowania, ale wyplecenie sznurka to sama przyjemność.

Na biwaku, lub w czasie wiosennej wędrówki, jego kwiaty i zielone gałązki utarte na papkę lub rozmoczone w gorącej wodzie przyniosą ulgę, łagodząc ból, kiedy przyłożymy je na obolałe rany i owrzodzenia. 

Nie wszystkim obserwatorom, kwiaty żarnowca sprawiają rzeczywistą przyjemność estetyczną - przyjmowany więc bywa także w innej postaci przez amatorów wrażeń urojonych.
Na fot. osobnik zdybany w Mazowieckim PK, maj 2015 r.

*
The common broom (Cytisus scoparius) - a small shrub that can be found on dry, often sandy positions. In Mazovia you can encounter it on natural dunes. In the flowering period (V-VI) catches the eye with intensely, deep yellow flowers - it is a pleasure to watch.

 For centuries, used on the farm and as a medicinal plant. In #bushcraft particularly useful are twigs (branches) - you can do with them camp broom, sprinkler or rod. Twigs can also be used for binding the camp structures, because they are flexible and strong. Also well suited for obtaining fibers, from which different cords can be woven and even fabrics. Of course, weaving in the field rather requires greater involvement, but making simple cord is a pleasure. At the camp, or during trekking, its flowers and green twigs beaten to pulp or soaked in hot water  will relieving pain, when we apply it to the sore wounds and ulcers.
Not for all observers, broom flowers make a real aesthetic pleasure, so it is taken also in a different form by amateurs of imaginary sensations.
fot. Mazowiecki PK, May 2015.
#żarnowiec  
Photo
Shared publiclyView activity