Retro mode med analoge analogier til digitale teknologier.
Shared publicly