تصویب قوانین ضد گتو در دانمارک
گتو (محله‌های سکونت اجباری یهودیان در آلمان نازی) نامی هولناک در تاریخه که سرآغاز فاجعه‌ای دردناک در تاریخ بشر شد. این نام برای هر کسی بخصوص اروپاییان یادآور بی‌عدالتی و تبعیضه، ولی در دانمارک ۲۵ ناحیه مسکونی ویژه مهاجران وجود داره که گتو خوانده میشه و به تازگی قانونی به همین نام در این کشور تصویب شد. نخست‌وزیر دانمارک گتوها را «لکه‌های سیاه بر روی نقشه» و «جوامع موازی» نامید که قرار شده با قانون تازه تا سال ۲۰۳۰ همگی رو جمع کنند و از بین ببرند.

بیشتر ساکنان گتوهای دانمارک مسلمانان مهاجرند. بنابر گفته نخست‌وزیر، خشونت و جرم در این مناطق بسیار بالاست و اکثر ساکنانش رغبتی به تلفیق در جامعه دانمارک و پذیرفتن فرهنگ آن کشور را ندارند. آنها بدون تن دادن به کار، تنها به کمکهای اجتماعی سخاوتمندانه کشور چشم دوخته‌اند و دسترنج مردم کوشا را میبلعند، حتی بدون اینکه‌ کوششی برای فراگرفتن زبان آنها کنند.

قوانین تازهء گتو، نظارت بسیار سختگیرانه‌ و تبعیض‌آمیزی را بر ساکنین این نواحی اعمال خواهد کرد. برای نمونه، مجازات جرمهای اعضای گتو، دو برابر مجازات یک دانمارکیه که همان جرم رو انجام داده. یا اگر یک نفر از اعضای خانواده مرتکب جرم بشه، تمامی اعضای خانواده اخراج خواهند شد. کودکان بزرگتر از یک سال، هفته‌ای حداقل ۲۵ ساعت تحت برنامه‌های آموزشی اجباری زبان و فرهنگ قرار خواهند گرفت.

مقاله زیر در گاردین، به این موضوع پرداخته، ولی اصرار داره که جرمهای مهاجران کم شده، بیشترشون جذب کار میشن. مردم دانمارک مخالف این قانونند و دولت خودسرانه و لجبازانه این برنامه رو تصویب کرده. در حالیکه برنامه تلویزیونی مردم رو عاصی از مهاجرین و پشتیبان این قانون نشون میداد.

در کل، خبر بسیار غم‌انگیزیست. برای سالیان دراز اروپا به «عدالت اجتماعی» مشهور و سرمشق تمام دنیا بود. تجربهء هولناک گتوهای آلمانی هم پشتیبان آن طرز تفکر بود. ولی رفتار ناشایست و سوءاستفاده‌های بیشمار مسلمانان مهاجر، سیستم برابری اجتماعی رو فلج و اروپا رو مجبور به عقب‌نشینی کرده. این در حقیقت یک نوع پیروزی مسلمانان به حساب خواهد آمد که اروپا رو مجبور به لغو قوانین انسان‌دوستانه و بازگشت از راه آمده میکنه. بخش بزرگی از غم‌انگیز بودن قضیه به این برمیگرده که به عنوان یک مهاجر، به دانمارک حق میدم و پشتیبان اجرای شدید این قانون هستم. سفره‌ای که پهن شده و همگی میتونستیم در گوشه‌ای از اون بشینیم و زندگی بی‌دغدغه‌ای داشته باشیم رو چنان با رفتارهای ناشایست‌شون بهم زده‌اند که در مقام یک مهاجر، موافق تبعیض مهاجرین شده‌ام.

Shared publiclyView activity