Profile cover photo
Profile photo
il-Mixtla .:. The Archbishop's Seminary, Malta
18 followers -
To grow as a Christian community that contributes towards the formation of persons of integrity and faith who offer themselves to serve in the contemporary Church as presbyters.
To grow as a Christian community that contributes towards the formation of persons of integrity and faith who offer themselves to serve in the contemporary Church as presbyters.

18 followers
About
Posts

Post has attachment
Veni Sancte Spiritus! Illum qed niċċelebraw waħda mill-akbar festi tal-Knisja, qed niċċelebraw l-jum li jfakkar  it-twelid tal-Knisja. Kollox beda f’dan il-Jum, bl-inżul tal-Ispirtu s-Santu. Fl-aħħar ikla, Ġesù jagħmel wegħda lid-dixxipli tiegħu li wara…
Add a comment...

Post has attachment
Tlugħ il-Mulej fis-Sema

“Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha.” Ġesu Kristu, rxuxtat, rebbieħ fuq il-mewt u t-tama tagħna għall-ħajja ta’ dejjem; Kristu li f’wiċċ it-tbatija, minkejja dak kollu li kien għaddej minnu, ma waqax għat-tentazzjoni li jmur kontra dak li kellu…
Add a comment...

Post has attachment
Għafas fuq l-istampa biex taraha akbar…
Add a comment...

Post has attachment
* Ġw 14:15-21 “Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor biex jibqa’ magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-verità, li d-dinja ma tistax tirċevih, għax hija la tarah u lanqas tagħrfu. Iżda intom…
Add a comment...

Post has attachment
Fl-Evanġelju skont San Ġwann kapitlu 14 niltaqgħu ma’ Ġesù li jassikurana, jittamana, iqawwilna qalbna u b’saħħa kbira jinkoraġġina. Ġesù ma jħalli l-ebda lok għal dubju, għal biża’ jew għal qtigħ il-qalb. Fi Ġwanni 14 Ġesù ma jċanfarx, lanqas meta…
Add a comment...

Post has attachment
Ir-Raba' Ħadd tal-Għid

Min hu dan ir-Ragħaj? Xi snin ilu ltaqajt ma’ ragħaj li kellu merħla nagħaġ mhux ħażin u aħna u nitkellmu nnutajt il-mod kif hu jagħraf kull nagħġa li għandu. Minkejja li jidhru l-istess, kollha jafhom b’isimhom, u meta jsejħilhom bis-sejħa partikolari…
Add a comment...

Post has attachment
Jekk ikollna nagħmlu vox pop ta’ malajr fit-toroq jew il-pjazez Maltin dwar il-mistoqsija: “il-qassis min hu?” jista’ jkun hemm min isemmi xi karattru li jidher fid-drama Maltija… karattru kemmxejn komiku jdur bir-rota, jiekol minn familja għal oħra. Jew…
Add a comment...

Post has attachment
* Lq 24:13-35 Dak in-nhar stess ġara li tnejn minnhom kienu sejrin lejn raħal jismu Għemmaws, xi sittin stadju bogħod minn Ġerusalemm, jitħaddtu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħaddtu u jitkixxfu bejniethom, Ġesù nnifsu resaq lejhom u baqa’…
Add a comment...

Post has attachment
Nixtieq li flimkien nimmaġinaw il-kommossjoni meta d-dixxipli reġgħu lemħu lil Ġesu. Nimmaġina lil Pietru jgħajjat u jitkaża: X’għidtlek? Qed tara kif kelli raġun? Imbasta merejtni! Però Ġesu ma jaħmilx jara lid-dgħajjef f’kantuniera. Għalhekk nimmaġinah…
Add a comment...

Post has attachment
“Mhuwiex hawn! Qam kif kien qal.” Illum niċċelebraw l-Għid il-Kbir, u f’dan il-jum irridu niftakru li Ġesù mhuwiex biss ruħ li telgħet l-ġenna. Kristu Rxoxt, bħalma jgħidilna San Pawl fl-Ittra tiegħu lill-Kolossin, huwa l-ewwel frott ta’ ħajja ġdida.…
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded