ലോ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ മര്‍ദ്ദിച്ച കേസിലാണ് പൊലീസ് കൃഷ്ണദാസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.


ഇങ്ങേരുടെ പ്രധാന പണി പിള്ളേരെ തല്ലല്ലാണോ?
Shared publiclyView activity