Ảnh chụp màn hình bản cập nhật gần đây Movie Creator của Sony thực sự cho thấy chiếc điện thoại Xperia đang chạy Android Lollipop. Điều này cho chúng ta một cái nhìn đầu tiên về dãy phím điều hướng mới mà Sony sẽ sử dụng trong các bản cập nhật Android…
Shared publiclyView activity