Bạn đang sở hữu Sony Xperia Z3 hoặc Z3 compact và muốn root máy nhưng không phải unlock bootloder? Sau một thời gian dài với những cố gắng khác nhau từ diễn đàn XDA thì thành viên zxz0O0 đã tạo ra công cụ “giefroot rooting tool” với hướng dẫn root dành…
Shared publicly