Hôm nay, một firmware mới vừa được trung tâm PTCRB chứng nhận cho Xperia Z3 Dual (D6633), bản phần mềm mới được xây dựng từ phiên bản (23.0.F.1.82) lên (23.F.1.96), nhìn vào con số dịch chuyển trên bản dựng không khá nhiều, cho nên đây có thể chỉ là một…
Shared publiclyView activity