Det sägs att det görs 30 miljoner sökningar per dag på Google.se och den siffran ökar varje år, av dem är ungefär 15 % mobila sökningar. Det innebär så klart en strålande potential för företag som vill marknadsföra sig digitalt och använda sök som en egen kanal. Företag är idag dock generellt sett inte särskilt bra på att jobba med SEO om man jämför med konkurrensen på sponsrat sök som är stenhård, så det finns goda möjligheter att positionera sig gentemot konkurrenterna.
Shared publiclyView activity