Shared publicly  - 
 
The 'Uberization' of the world continues, this time at home:

How do you extend the Uber model to not just car rides but to local merchants? By creating ClubLocal, ReachLocal's new space that makes it easy for anyone to schedule and book a local merchant for their needs all through their phone in less than a minute. Just like Uber, ClubLocal allows you to book a merchant on your phone, see the estimated time of arrival of the merchant, complete the task on hand, and close the transaction back on your phone with payment and ratings.

So that leak in your kitchen that started in the morning can now find a highly reviewed and qualified local plumber in a matter of minutes, book one in seconds, see the estimated arrival, and ultimately have that leak fixed within a couple of hours.

http://reachlocal.com
http://twitter.com/reachlocal
78
14
Roman Pixell's profile photoSharif Al Motawally's profile photoStephen McCormack's profile photoOnno ter Wisscha's profile photo
11 comments
 
Love the "uberization" concept. Massive "offline" segments benefiting in disruptive ways from cloud/mobile services (scheduling, transparency, personalization, data mining, etc). We are applying the concept (loosely) in our startup - attacking an offline segment (old fashioned radio spots) which can benefit from a realtine, online platform. We even have used "uber for radio spots" or "opentable for radio spots" as a way to help our partners to understand the concept, quickly.
 
back in the original dotcom times, I worked for startup called NextJet. Even +Robert Scoble probably does not remember them. Given two locations in US, we would stitch together a delivery route (combining alrlines and local couriers in real time!) for immediate delivery - 1-8 hours and about $200 IIRC. Funny to see new generation of solutions in this area.
 
Great interview - they even mentioned revenue and customers. Good to see instead of the usual user discussion where we will figure it out in the end. 
 
This can happen only in US....Markets like India need to mature a lot before they can be "Uberized"
 
Դեռ 1960-ականներից ԵՍ ԻՆՔՍ ԵՄ ԱՍԵԼ ԻՄ ՄԻ ԱՆՈՒՆՆ ԷԼ ԶՈՐԻԿՆ ԷԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՎ՝ԶՈՐԱՎԱՐ ԶՈՐԵՂ,ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ԶՈՐԱՈՐ՝ ՈՒԺ ՏՐՎԱԾՈՎ,ՈՒՆԵՑՈՂ....հետո տարան ԱՄՆ-ում ինչ որ զորիկի հետ ծանոթացրեցին,որ չեմ հիշում անվան արդեն լինելով կապը,թե արհեստական ստեղծելը.«մեզ պետք է»-ով կգբ-ի.....գորդոնն էլ կար.ես ինձ իրոք հպարտ զորիկ էի զգում էս անվան տակ......կար եվ զորիկի տեղական տարբերակը.Մեղրիում.Կարճեվանում աշխատելիս ,օ գայանե եկավ.աշխարհագրության մասնագետ.քալաշյան...դա սկսեց քեռիս,քեռիս...դե ես իրան զորիկ եմ ասում,որ հին էր ու հենց դրա համար էլ նախատեսած.զորիկը,զորիկը...դա այն պահերին հատուկ ուժեղացված,երբ ես երազային ինքս էի ինձ զորիկ գորդոն տեսնում,թե իսկական զորիկ եմ հպարտ.....ավտոբուսում էդ օրերին,կամ այլ տրանսպորտով երթեվեկելիս.պարտադիր հանդիպում էինք զորիկին.ու սրա ձեռքում այն գործնական պապկան էր,ինչ ես էի տեսել իմ ձեռքում ու բացում էր թղթեր,որ գիտեի հուժ գաղտնի են,կարեվոր ու թանկարժեք.դրանք ուրիշ այլ մեկի մոտ իրավունք չունեն լինելու.թեկուզ նույն մասնագիտության.հուժ գաղտնի-արժեքաոր-պետական հետախուզական գաղտնիության....քիչ էր մնում խոսաի.....դեմքս էս գիտեի...ու էս տեսանյութի դուրս գալու համար ես եմ եղել.վախեր ունեի,որ անհետ կկորչեմ,բայց այն աղուսյակում անունս զորիկ,հեռախոսահամարս ու տվյալներս դնելուց հետո վստահ էի,թե դա ես եմ ու չեմ կորչի.ասել եմ զանգեք ինձ...մեկն էլ զանգի...ՏԵՂՍ ԿՖԻՔՍՎԻ ԱՆԿՈՐՑՆԵԼԻ......սա լրիվ սովետական կգբ-ից էր ի սկզբանե....
Translate
 
Letici Hoke.CONSTANT.CONSTANT.CONSTANT.constant nice? constant no nice?
 
I'm not sure if I heard correctly, for a 30% take off my top line, ClubLocal will control my pricing levels on all repairs with static pricing models that THEY create. Right, so the repairs to be made on a 50,000 mile car are the same on a 100,000 mile car. And that 100 year old house is equal to the 10 year old one. It appears that companies as these see a trillion dollar market and want to take a fare share off of it. Okay, But the problem is that every repair isn't the same. I don't care what it is. There's always a difference because everyone doesn't break things the same way. And ClubLocal like others seem intent to be a middle man and promise way too much to the consumer market. Therefore, creating a problem when price doesn't equal result because the consumer is not fully understanding of their level of repairs. Huge problem. Just go ask AAA or BBB. Good luck, ClubLocal. But I think you'll be herding cats. 
Add a comment...