Profile cover photo
Profile photo
SalesianSisters THA
86 followers -
200 ก้าวไปกับดอนบอสโก
200 ก้าวไปกับดอนบอสโก

86 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
ฉลองสุวรรณสมโภชและหิรัญสมโภชของซิสเตอร์ 5 ท่าน วันที่ 5 สิงหาคม 2015 นำความชื่นชมยืนดีแก่ผู้รื้อฟื้นพันธสัญญารักกับพระเจ้า และ บรรดาญาติมิตรสหาย ที่มาร่วมกันรอบพระแท่นบูชา ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศิล ให้เกียรติมาเป็นประธานพร้อมกับพระสังฆราชปัญญา คณะสงฆ์ นักบวชชายหญิง และสัตบุรุษผู้มีมีเกียรติมากมาย เราร่วมใจกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ พระพรแห่งการเป็นนักบวช โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นอนุสาวรีย์ทรงชีวิตแห่งการขอบคุณพระมารดามารีย์ ที่ได้รับการค้ำจุนจากพระและการอยู่เคียงข้างกันและกันในความรักเหมือนในครอบครัวทุกคนที่ผ่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิตที่งดงามนี้เสมอ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
วันแห่งความชื่นชมยินดี 5 สิงหาคม 2015
33 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2014 ที่ผ่านมา คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) 
จัดให้มีพิธีโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสเฉลิมฉลองพัชรสมโภช สุวรรณสมโภช และ หิรัญสมโภช แห่งการเจิมถวายตัวเป็นนักบวช ของสมาชิกจำนวน 9 คน คือ 
ซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ครบ 70 ปี 
ซิสเตอร์เวโรนิก ตัน และ ซิสเตอร์อันนามาเรีย โมเซเล ครบ 60 ปี 
ซิสเตอร์เมรี่ สำรอง จิตอุทัศน์ ครบ 50 ปี 
ซิสเตอร์นิตยา ยอแซฟ ซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ซิสเตอร์นุจรินทร์ บุดดา 
ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ครบ 25 ปี 
โดยพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
พร้อมกับพระสังฆราชบรรจง ไชยรา พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชลือชัย ธาตุวิสัย พระสงฆ์ 50 องค์ นักบวชชายหญิง ญาติพี่น้อง ศิษย์เก่า ฆราวาสผู้ร่วมงาน และสัตบุรุษ จำนวน 700 คน 
ดวงใจของเราเต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี และรู้คุณพระองค์สำหรับสมาชิกเหล่านี้ และวอนขอพระพรแห่งกระแสเรียกเพื่อมาทำงานสานต่อจิตตารมณ์ของคณะ และกระทำภารกิจในพระศาสนจักรของพระองค์ต่อไป
#SalesianSistersThailand   #marieupathamschool   #ซาเลเซียนซิสเตอร์  
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
20140805_งานฉลอง 5 สิงหา
61 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhoto
20140805_ฉลองพัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช
3 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded