ขออนุญาตแนะนำการ post ครับ
เห็นหลายท่าน post ปัญหาในการติดตั้ง/ใช้งาน แล้วไม่บอกรายละเอียดเครื่องที่ติดปัญหา ผมขอแนะนำดังนี้ครับ ในการ post ควรมีข้อมูลประมาณนี้เป็นอย่างน้อยครับ

-Os Version : 10.9.3
-CPU : i7 4720mq
-Vga : Intel Hd 4600
- Mainboard : Asus Xxxxxx หรือ Notebook : Asus N550

เพื่อให้เพื่อนๆ ในกลุ่มช่วยหาคำตอบได้เร็วขึ้น
ฝากพิจารณาด้วยครับ
Shared publiclyView activity