อย่าอ้อนขอ  --- จงไขว่คว้า  --- เพื่อให้ได้มา
Shared publicly