Profile cover photo
Profile photo
Második Hullám Vitorlás Sportiskola
50 followers -
Vitorlás iskola, vitorlás tanfolyam
Vitorlás iskola, vitorlás tanfolyam

50 followers
About
Posts

Post has attachment
Dőmel Vilmos írása 1.


Vitorlás szakkifejezések - ha már használjuk, használjuk jól !

Nemrégiben a metrón elmeséltem egy vitorlázó barátomnak egy hajdani Kékszalag eseményeit. Már leszállni készülődtünk, amikor odajött hozzánk egy hölgy, és megkérdezte: "Mondja, aranyoskám, tulajdonképpen miről beszélgettek maguk?" Válaszomra, hogy a vitorlázásról, így folytatta: "És miért nem magyarul?"

Ja, ha magyarul meséltem volna, és nem vitorlás-nyelven, még mindig a metrón lennénk. Mert igaz, hogy a vitorlás szakszavak túlnyomó többsége az angol és német nyelvből származik, de az is igaz, hogy ezeknek helyettesítését magyar szakszavakkal már sokan megpróbálták, ám eddig még nemigen sikerült. Ennek pedig rendkívül egyszerű az oka: a tengerésznépek a hajóműveleteket (manővereket) és a vitorlázat részeinek neveit mind-mind igen rövid, egy-két szótagból álló szakszavakkal fejezik ki, hogy a használatuk a hajózás zajos körülményei között (szélben, hullámverésben, éjjel, árboccsúcson) is érthető legyen. Ezenkívül egy-egy szó hosszúságán néha igen-igen sok múlik.

A magyar nyelv, amelyben - akármilyen szép is, mégis egy szárazföldi ország nyelve lévén, - természetesen nem lehetnek meg a máshol kialakult vitorlás terminológiának megfelelő rövid kifejezések, csak bonyolult, több szótagos, néha igen kacifántosan fordított szakszavakat használhat mindaddig, amíg valaki ki nem találja ezek rövid, velős és érthető új megfelelőjét (és főleg, amíg ezeket az új szakkifejezéseket a vitorlázó társadalom el nem fogadja). Egy példa: a versenyhajók árboc- oldal-hátramerevítő köteleinek (melyeket minden forduláskor a megfelelő oldalon óramű-pontossággal kell meghúzni és elengedni) neve az angoloknál "backstay", a németeknél "Backstag", amely szavakból honfitársaink a gyönyörűséges "beksztég" szót kreálták. Csúnya, de hasznos: mert ha egy akaratlan hátszeles fordulónál ("automata halzolásnál") azt kiáltom a mannschaft-omnak (bocsánat: vitorlakezelő legénységemnek), hogy "szélalatti oldal-hátramerevítő kötelet elengedni, szélfelőlit meghúzni!" mire a végére érek, kidől az árboc. Elég csak annyit kiáltani: "Beksztég!"

Megpróbálkoztak már néhányan a német-angol eredetű szakkifejezések helyett az Adriáról importált olasz szakkifejezések "magyarosításával" is, de szintén sikertelenül. Nem véletlen: a fenti oldal-hátramerevítő kötél neve például "patrác" lett (az olasz "paterazzo" szóból). Ez sem volt sokkal jobb, mint a "beksztég" (bár, azt meg kell hagyni, legalább ez is rövid szó). Egy kedves tengerész-barátom is hiába kiabálta egy balatoni klubban a darusnak, aki a hajóját vízre tette, hogy "Vira, vira!" (húzd!) meg "Majna, majna!" (ereszd!), nem értett az, szegény feje, egy kukkot se. Jobb volna tehát, ha - a rövid, közérthető és a célnak megfelelő magyar kifejezéseken kívül - mindnyájan a már rég elterjedt angol-német eredetű szakszavakat használnánk, de azokat legalább jól! Merthogy sok idegen eredetű szakkifejezést mégcsak nem is az eredeti értelmének megfelelően, vagy nem helyesen használunk. Szeretnék ezekből néhányat megemlíteni.

Itt van például mindjárt a fent említett hátszeles fordulás (amely, mint tudjuk, nem feltétlenül irányváltoztatás, néha csak a vitorlák áttétele a másik oldalra). Ennek német neve, a "Halse", a nyak német nevéből származik. Az árboc-baum csatlakozóveretet a nyakhoz hasonló mozgása miatt a németek a "Hals" szóból képzett "Halsbeschlag"-nak, a nagyvitorla ehhez csatlakozó sarkát "Halseneck"-nek hívják. Amikor hátszélben áttesszük a nagyvitorlát a másik oldalra, ennek a saroknak (ahol a gyártó címkéje, vitorlafelmérés, hajónév stb. fel van tüntetve) hol egyik, hol másik oldalát látjuk. Ezt a manővert a magyar vitorlázók mindig is "halzolás"-nak hívták (az utóbbi évtizedben valahonnan belekerült "u" betű nélkül).

Kint a vízen, vitorlázás közben a régi vitorlázók között nemigen hallani sem az "átváltás", "átvetődés", "perdülés" szavakat, sem a hivatalos (és hosszú) "hátszeles fordulás" kifejezést, de még a manőver angol nevét sem, pedig az elég rövid ("Jibe" vagy "Gibe"). A legtöbb régi vitorlázó csak annyit kiált (vagy suttog, ahogy a verseny körülményei épp megkívánják): "Halzolás!"

Másik hasonló szavunk a cirkálás (a szélirányba eső célpont felé cikkcakkban haladás) szintén német nyelvből származó jövevény-neve, a kreuzolás. Ez a "Kreuz" (kereszt) szóból származik, könnyű megérteni, miért: a szélirányba eső célpont felé hol jobb-, hol balcsapáson haladva, többször keresztezzük az odavezető irányt. Ebbe is belekerült valahonnan egy "t" betű ("kreutzolás"), ami a német eredetiben sose volt. De ez a hiba legalább menthető azzal, hogy az egyik legismertebb magyar tengerész-regényíró, Dékány András a hatvanas években írt 16 csodálatos regényében szintén a "kreutzolás" formát használta, és mivel ezeken a regényeken egy nemzedék nőtt fel (magam is), a szó ebben a formájában terjedt el a magyar vitorlás-köztudatban.

Photo
Add a comment...

Post has attachment
Vitorlás szakkifejezések - ha már használjuk, használjuk jól !
Dőmel Vilmos írása

A következőkben olyan szakkifejezésekről szeretnék néhány szót ejteni, amelyek már okoztak némi zavart a vitorlás szakzsargon használói között, kiváltképp olyankor, amikor a külföldi partnereinkkel folytatott beszélgetésben (netán óvástárgyalás keretében) a nemzetközi vitorlásnyelvet, az angolt használjuk. Ezek a kifejezések a hajó oldalait és a hajónak a szélhez viszonyított irányát jelölik.

Mivel ezek a csavaros eszű vitorlázók (magamat is beleértve) semmit se hívnak a rendes magyar nevén, természetes, hogy a hajó oldalait is másképp hívják, mint a többi ember. Ha arccal a hajóorr felé fordulunk, a jobb oldalt (a hajónak azt a felét, amelyik a hajóközép-síktól, azaz a hajó közepén hosszában függőlegesen húzódó szimmetriasíktól jobbra esik), német jövevényszóval steuerbord-nak, a hajóközépsíktól balra eső részt pedig backbord-nak nevezik (ez utóbbit valami titokzatos okból bekbord-nak hívja a legtöbb vitorlázó, holott a németek ezt a szót bakbord-nak ejtik ki). Angolul viszont a jobb oldal neve starboard, a bal oldalé pedig port. (A vitorlás szövegekben néha látható steuerboard és backboard - féle keverékeknek nincs értelme).

A fenti kifejezések onnan származnak, hogy a hajókon a XII.század végéig ismeretlen volt a hajóközépsíkban a fartőke mögé felfüggesztett kormánylapát (ennek 1180 körüli első ábrázolása a winchesteri katedrális keresztelőkútján levő dombormű). Addig a hajókat a jobboldaluk hátsó vége mellé felfüggesztett nagyméretű lapáttal kormányozták (a nagyobb hajókat a hátul mindkét oldalon felfüggesztett, tolórúddal összekapcsolt nyelű lapátokkal, de a - többnyire jobbkezes - kormányosmester itt is a jobboldali lapát mellett foglalt helyet). Ezért a hajó jobb oldalát a tengerésznépek máig is kormányoldalnak vagy kormányfélnek hívják.

A baloldal - backbord - neve a régi német hajósnyelvbe az angolból került át és arra utal, hogy a kormányféllel ellentétben ez a hajó "hátoldala", míg magában az angol nyelvben a "port" (kikötő) szó még ma is arra utal, hogy valaha nagyon régen a jobboldali kormánylapáttal felszerelt hajók a kikötő kiépített kőfalához a bal oldalukkal álltak oda, hogy a sérülékeny kormánylapátot össze ne törjék. A port azóta is a bal oldal neve: a tengerészek már csak ilyen konzervatív népek.

A hajó irányát a szélhez viszonyítva vitorlásnyelven "csapás"-nak hívják, nyilván abból kiindulva, hogy honnan "csapja meg" a szél a vitorlákat. (Azt, hogy ez a szó a vitorlázásba az erdőn-mezőn állatok törte "csapás" megfelelőjeként - lásd:"arany a medvecsapáson!" - került volna át, nemigen tartom valószínűnek, mert a vízen nem maradnak nyomok). Így a jobbról jövő széllel vitorlázó hajó "jobb csapáson", a balról jövő széllel vitorlázó pedig "bal csapáson" halad. Angolul a csapás "tack", így a jobbról jövő széllel vitorlázó hajó megjelölése "starboard tack yacht", a balról jövő széllel vitorlázóé pedig "port tack yacht". Eddig a dolog rendben is volna.

A csapásra a németek a "Schlag" szót használják (magyarosan "slág"). A baj ott kezdődik, hogy a németek - és nyomukban a régivágású magyar vitorlázók is - a menetben levő hajó útirányát nem a szélirány szerint, hanem aszerint az oldal szerint nevezték el, amerre a hajó dől. Márpedig a jobbról jövő széltől a hajó a bal oldalára dől, tehát backbordra, a balról jövő széltől pedig a jobb oldalára, azaz steuerbordra. Így tehát az az útirány, amelynél a szél jobbról fúj, és a hajó ettől balra dől, a nemzetközi (angol) vitorlásnyelvben "starboard tack", a magyar vitorlázók szerint pedig "bekbord slág". Az az útirány pedig, amelynél a szél balról érkezik és a hajót jobbra dönti, angolul "port tack", magyar vitorlázóul pedig "stejerbord slág" (mi így ejtjük a steuerbordot). Ebből már volt néhány kalamajka.

Tudjuk, hogy az ellenkező irányú széllel vitorlázók közül annak van a találkozáskor útjoga, aki jobbról jövő széllel vitorlázik; a balról jövő széllel vitorlázónak ki kell térnie. Az útjogos tehát angolul a "starboard tack yacht", magyarul viszont a "bekbord slágon levő hajó".

Mi ebből a tanulság? Nyilván az, hogy ha ellentétes csapáson közeledő hajót látunk, ne nyelvészettel foglalkozzunk, hanem azzal, hogy honnan fúj a szél.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Szélrózsa Regatta pályabejárás

Zarándoklat futam, kísérlet

Szürreális valóság a zivatarok árnyékában. Kezdhetném máshogyan is, de nem teszem, mivel amit egy vitorlázó nap, mint nap tesz nem éppen hétköznapi dolog, és tudnia kell, mire vállalkozik.

Mi is történt, vagy nem történt a túrán?

Fűzfő – Tihany szakasz flaute. A Cső után megindult a termikus szél persze szemközt, de ez minket nem zavart, sőt, tartottuk a szelet, és Szemesig csúsztunk futtatva. A szelünk a várakozásoknak és az előrejelzéseknek megfelelően, nem volt mondható olyannak, melyben egy vitorlázó maradéktalanul komfortosan érzi magát. Ez a komfortzónán kívüli érzés annak volt köszönhető, hogy a szél, vagy inkább hívjuk fuvallatnak, váltogatta irányát, és gyengeségét. A nap úgy sütött, mintha el akarná olvasztani hajónkat, és kitartásunkat pedig próbálná elpárologtatni. A feltűnő az volt, hogy olyan csend volt a vízen, mely csöndben a fedélzeten hallottuk a hajóhűtő duruzsolását. Ennek ellenére a távolságokat széllel tettük meg, vagy legalábbis minden helyzetben megpróbáltuk azt, melyben nagy segítségünkre volt a tókerüléshez elengedhetetlen hátszeles vitorla.

A statikus időt anekdotákkal próbáltuk kitölteni, melyben elhangzott egy hajónév. Érdekes, hogy többször hallottam már a „kimondott szavak hatalma” szóösszetételt, de még nem igazolódott vissza valódisága. Hát most ez megtörtént. Egyik szakaszunk célja Badacsony lett volna, de a szél elfogyott jóval a cél előtt, ezért egy számunkra ismeretlen kikötőben hajtottuk végre a kikötést mely az ábrahámhegyi Jégmadár volt. Már a kikötő szájában észrevettem a két 75-öst, mivel ez a hajó számomra a non plusz ultra. Az egyik az elhangzott nevű vitorlás volt. A kikötőben a fogattatásunk maradéktalanul vitorlás sporttársi volt, olyan mintha a saját klubbomba (BS-Fűzfő) érkeztünk volna. Vannak véletlenek? Szerintem nincsenek, minden összefügg mindennel. Ábrahámhegyen eltöltött idő is bizonyította, hogy a túravitorlázás egy különleges válfaja a vitorlás sportnak, mert ha nincs szél, akkor, ha figyelsz, találhatsz valami egészen mást, valamit, ami csak a Tiéd aznap, egy anekdotát. Anekdota nélkül pedig egy vitorlázó nem lehet teljes, mivel ez határozza meg Őt a klub teraszán a rozétól ázott estéken.

Ez után a kitérő után Jégmadár mögöttünk, Boglár előttünk, közben újra a hűtő duruzsolása és elkezdődött a másfél nap árnyék, mely nem csak a napot takarta el néha, hanem a koncentrációt is erősítette. A második-harmadik nap megindultak a feláramlások a part felett, olyan gyors ütemben és szabályosságban, mint egy óramű. Helyi jellegű, lokális záporok látszottak a tó körül melyek mozgása lassú volt, párhuzamosan a parttal, kivéve egyet, mely Badacsony irányából Fonyód felé átszelte a Tavat. A légkör nem volt instabil, még a nap uralkodott felette, de érezhető volt a változás szele, mely most zajlik, miközben e pár sort írom. Szürreális érzés mikor a vízen csend, de a távolból rendszeres dörgések hallatszanak, jelezve, nemsokára a Balaton is felrobbanhat. A vízfelület nagysága és hőfoka, egy ideig képes ellenállni, védeni vitorlázóit, de a végletekig nem bírja. Napról-napra erősödő és elálló, a szélrózsa minden irányában váltakozó szelekkel jelzi Neked, figyelned kell. Én azt gondolom, hogy az empirikus tapasztalatok a legfontosabb egy édesvízi hajós számára, vannak dolgok melyeket szakkönyvekből nem lehet megtanulni.

A harmadik nap erősödött fel a változás, két irányból északról és délről indított támadást hajónk ellen, mely támadást 3 elképzelt haditervvel készültünk elhárítani, miközben az irányunktól nem térünk el, és haladunk végcélunk felé. Az 1.-es haditervre szükség volt -reffelés. A másik kettőre nem. A Balaton vízfelülete, mint hatalmas tükör megijesztette a két viszonylagosan nagy cellát, ráébresztve őket arra, hogy még kicsik Őhozzá, így visszaverve támadásukat. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy a két cella összeállt, és a parton dühöngte ki magát egy kicsit északabbra Fűzfőtől. Túránk után két nappal a lakóházamtól 40 méterre lévő mamut fenyőbe csapott bele a villám. Ez a legközelebbi lakóház a fától. Figyelmeztetésnek veszem, lehet, hogy babonás lettem? Ez egy újabb anekdota. Én még nem írtam a kiskacsákról, az otthon hagyott kétpólusú elosztóról, a fizikai törvényeket meghazudtoló kikötésről, és egy eltűnt kikötőmesterről.

Jó szelet kívánok minden magyar túravitorlázónak az idényre, bízva az anekdoták erejében.

Időpont 2018. 06.04-05-06

Szélirány: változó Szélerősség: átlag 1-2 B, 40 perc 5 B

Útvonal: Balatonfűzfő - Balatonszemes – Ábrahámhegy (Jégmadár kikötő) - Balatonboglár-Balatonfűzfő

Csapadék: 0 Napsütés: 75% Hőfok: 28 C

Csapatlétszám: 3 fő Hajótípus: Senorita Helmsmann

PhotoPhotoPhoto
2018. 06. 13.
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Szélrózsa Regatta pályabejárás
Zarándoklat futam


Amikor megtetted, jössz csak rá mennyire összetett egy Balaton kerülés vitorlás hajóval. Rávezet arra Téged, hogy mennyire pontosan és koncentráltan kell vezetned hajódat, pont úgy, mint az életpályádat. Pont ugyanúgy.

Nem szabad a szelet kiengedned a vitorláidból, ha már egyszer elkaptad, mert sebességet veszítesz. Az irányt sosem szabad elveszítened, mert időt vesztesz. A szélfordulót a lehető leghamarabb le kell reagálnod, különben már máshová jutsz, mint ahová tervezted.

Nem akarnám bő lére engedni a májusi túránk történetét, csak a lényeget emelem ki, ami jellemezte a három napot. Kifejezetten egy gyakorlat volt, mivel ezzel a hajótípussal egyikünk sem ment még, ki kellett tapasztalnunk. A tapasztalat 1-és erős 3-as B erősségű szélben történt, erre is készültünk. Napi 9-9-8 órát vitorláztuk, ami összességében 26 óra. Sok hátszelünk volt, és ugyanannyi cirkáló szakasz, mivel ezt tette lehetővé a 3 napig fújó keleti szél. A hajó finomhangolására bőven van idő, és szükség is van rá, mivel a kormányerő kötelezően beállítandó. Akkor válik valaki balatoni vitorlázóvá, amikor megérzi a Balaton vízfelületének nagyságát, lehetőségeit, ritmusát. Ehhez idő kell és elszántság, kitartás.

Összehasonlítani csapatok és hajók teljesítményét szerintünk nem szerencsés, annak ellenére, hogy a versengésnek ez az alapja. A hajók fizikai paraméterei különböznek, a széliránynak és szélerősségnek megfelelően gyorsulnak és lassulnak, mindegyik kicsit vagy nagyon másképp. De ezen lépjünk túl, mert itt nem lényeges. A lényeg az, hogy van-e szél akkor, amikor kerüljük a tavat. Az időjárás elemzése az egyik legfontosabb témaköre a vitorlázásnak.

Röviden, érintőlegesen ennyi. A következő héten újra megtesszük.

Időpont 2018. 06.28-29-30
Szélirány: K-DK
Szélerősség: átlag 2-3 B élénkülésekkel
Útvonal: Balatonfűzfő-Révfülöp-Keszthely-Badacsony-Balatonfűzfő
Csapadék: 0
Napsütés: 75%
Hőfok: 28 C
Csapatlétszám: 4 fő
Hajótípus: Senorita Helmsmann
A megmérettetés neve: SZÉLRÓZSA REGATTA
PhotoPhotoPhotoPhoto
2018. 06. 02.
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
„Szélrózsa” a kedvtelési vitorlázók futamainak gyűjtő neve.

Kedvtelésből megkerülni a Tavat? Csak úgy a megmérettetésért?

Nem ezekért hívunk Benneteket, kedvtelési vitorlázókat egy nagy közös vitorlázásra. Azért hívunk Benneteket, mert tudjuk, hogy minden Vitorlázó, aki a vízre száll, a Balaton szerelmese, és mert minden nap egy lehetőség a nagy menetre.

A lehetőség mindig nyújt valami újat, valamit mely mindig személyre szabott. Ez az alapgondolata a futamsorozatnak. A választás lehetősége a futamsorozat alatt adott, minden egység maga választ futamot.
A tavat természetesen szinte bármikor meglehet kerülni. Ha viszont egy kis keretet is kap a tókerülés, melynek korlátai rugalmasak, remek sportesemény a kedvtelési vitorlázóknak. Azoknak a hajósoknak – Nektek – akik a Balaton legnagyobb bázisa, akik nélkül a Magyar Sporthajózás története nem lehet teljes. Ti vagytok, akik működtetik a balatoni kedvtelési kishajózást, és iparágait. Nélkületek nem lehetnének kikötők, és nélkületek a naplementében készült balatoni fotók vitorlás nélküliek lennének. A hazai túravitorlázók tömegében felhalmozódott hajós tudás, az elmúlt évtizedekben érezhetően fejlődött, egyre több hajó van a vízen és a kikötőkben. Látjuk, érzékeljük, hogy az élsport, mely szintén gyors ütemben fejlődik, Nekünk elérhetetlen a rendszeres vízen töltött órák hiánya okán. Viszont tudjuk azt, hogy a gyakorlati tudásotok, navigációs ismereteitek elegendőek ahhoz, hogy a tavat bármikor biztonságosan megkerüljétek.

A Szélrózsa kiírásai kifejezettek Nektek készültek, speciális könnyítésekkel és lehetőségekkel. Nektek készült virtuális pályán mozoghattok, mindez élőben bárki számára láthatóvá és nézhetővé válik.

MEGINDULTAK a NEVEZÉSEK, A NEVEZŐ HAJÓK SZÁMA ELÉRTE A TÍZET.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2018. 05. 27.
6 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
A Balaton körbevitorlázása, azaz a tókerülés a legnehezebb válfaja a vitorlás sportnak. Főleg akkor ha az első alkalommal teszi ezt Bárki. Még akkor is nehéz ha már nem az első.

A futamok koordinációs központja segíti a futamokon résztvevőket, navigációs, időjárási információkkal.

A Biztonság a legfontosabb a hajózásban. www.szelrozsa.info
Photo
Photo
2018. 05. 27.
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
SZÉLRÓZSA REGATTA

„ Amikor azt hisszük már nincs új a Nap alatt, váratlanul valami újjal, valami olyannal találkozunk, amivel eddig nem. Valamivel, ami e századi, ami formabontó, és egyszerűségében nagyszerű”
egy vitorlázó

A Szélrózsa túrafutamok pont ilyenek. Ötvözik a nagy vitorlás regatták pozitívumait, tradícióit, a távolsági futamok kihívásait, azaz a hajózás navigációs alapelemeit. Mindezeknek úgy felel meg a Szélrózsa, hogy újszerű látásmóddal, igazodva a trendekhez, összpontosít a sportszerűségre, leegyszerűsíti a bonyolult szabályokat, és a vitorlázás alapjaira építi futamait. Teljes koordinációt biztosít, segíti a navigációt, és a lényegre helyezi a hangsúlyt, a biztonságos balatoni vitorlázásra.

Kinek készült a Szélrózsa? A Kedvtelési Vitorlázóknak, akiknek vannak képességeik, a bátraknak és az izgulósoknak, azoknak, akiknek ez az első, és azoknak, akiknek nem ez az utolsó.

Pár szó a szakmaiságról: A futamok élőben követhetőek ingyenesen mindenki számára, szakmai partnerünk, a KWINDOO segítségével. A futamok ideje alatt felállított koordinációs központ, segíti a biztonságos tókerülést, figyeli a hajókat, időjárási adatokkal segíti a Résztvevőket, így senki sem marad egyedül biztonsági információk nélkül a vízen. A koordinációs központ csapata balatoni vitorlázókból áll, akik tudják, mit is jelent megkerülni a Balatont.

EZ A HOBBI VITORLÁZÓK NAGY FUTAMA.

Iroda és Koordinációs központ: +36 30 6 389 369
www.szelrozsa.info
Add a comment...

Post has attachment
SZÉLRÓZSA REGATTA

„ Amikor azt hisszük már nincs új a Nap alatt, váratlanul valami újjal, valami olyannal találkozunk, amivel eddig nem. Valamivel, ami e századi, ami formabontó, és egyszerűségében nagyszerű”
egy vitorlázó

A Szélrózsa túrafutamok pont ilyenek. Ötvözik a nagy vitorlás regatták pozitívumait, tradícióit, a távolsági futamok kihívásait, azaz a hajózás navigációs alapelemeit. Mindezeknek úgy felel meg a Szélrózsa, hogy újszerű látásmóddal, igazodva a trendekhez, összpontosít a sportszerűségre, leegyszerűsíti a bonyolult szabályokat, és a vitorlázás alapjaira építi futamait. Teljes koordinációt biztosít, segíti a navigációt, és a lényegre helyezi a hangsúlyt, a biztonságos balatoni vitorlázásra.

Kinek készült a Szélrózsa? A Kedvtelési Vitorlázóknak, akiknek vannak képességeik, a bátraknak és az izgulósoknak, azoknak, akiknek ez az első, és azoknak, akiknek nem ez az utolsó.

Pár szó a szakmaiságról: A futamok élőben követhetőek ingyenesen mindenki számára, szakmai partnerünk, a KWINDOO segítségével. A futamok ideje alatt felállított koordinációs központ, segíti a biztonságos tókerülést, figyeli a hajókat, időjárási adatokkal segíti a Résztvevőket, így senki sem marad egyedül biztonsági információk nélkül a vízen. A koordinációs központ csapata balatoni vitorlázókból áll, akik tudják, mit is jelent megkerülni a Balatont.

EZ A HOBBI VITORLÁZÓK NAGY FUTAMA.

Iroda és Koordinációs központ: +36 30 6 389 369
www.szelrozsa.info
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded