Показателите, които измерват доколко съдържанието ви успява да задържи аудиторията, са знак за това доколко можете да печелите лоялни потребители на това, което публикувате. Очевидно е, че колкото по-висока е степента на задържане, толкова по-успешно развивате база от лоялни последователи и плодотворни взаимоотношения.

http://seom.bg/contentmarketing/content-analytics-part-2.html
Shared publiclyView activity