Колкото повече разбирате какви са предпочитанията на вашите клиенти както и как се държат те спрямо съдържанието ви, толкова повече ще сте в състояние да използвате маркетинга чрез съдържание, като инструмент за достигане до същите тези клиенти.

За щастие има няколко показателя, които могат много да ви помогнат в това начинание.
Shared publiclyView activity