Profile cover photo
Profile photo
โปรแกรมวางแผนการผลิต โปรแกรมบริหารโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบวางแผนการผลิต Software โรงงาน MRP
52 followers -
ออกแบบ ให้คำปรึกษา เขียนโปรแกรม วางแผนการผลิต,โปรแกรมบริหารโรงงานอุตสาหกรรม ระบบวางแผนการผลิต โปรแกรมคลังสินค้า โปรแกรมสต็อก
ออกแบบ ให้คำปรึกษา เขียนโปรแกรม วางแผนการผลิต,โปรแกรมบริหารโรงงานอุตสาหกรรม ระบบวางแผนการผลิต โปรแกรมคลังสินค้า โปรแกรมสต็อก

52 followers
About
Posts

Post has attachment
Warehouse Manage System (WMS)
ทำงานร่วมกับ shop-floor system เพื่อดู work in process (wip) ในแต่ละพื้นที่ ทำให้สามารถติดตามการเดินทางของ raw material ได้ว่าอยู่ที่พื้นที่ใดบ้าง เพื่อลด part shortage และ ควบคุม inventory stock ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

www.sdcsolution.co.th
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ระบบบริหารการผลิต สำหรับโรงงาน ขนาดไม่ใหญ่
สามารถ ควบคุมกระบวนการผลิตได้ตั้งแต่ รับวัตถุดิบ จนถึงส่งผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้า
www.sdcsolution.co.th
Photo
Add a comment...

Post has attachment
HRMS (human resource management system)
ระบบบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคล
มี module และ function หลากหลาย เพื่อให้การจัดการพนักงานอย่างเป็นระบบ
หัวใจขององค์กร คือ พนักงาน 
หากฝ่ายบุคคล มีระบบการจัดการที่ดี รวดเร็ว และเชื่อถือได้ 
พนักงานจะเข้มแข็ง องค์กรจะก้าวหน้า และพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

www.sdcsolution.co.th
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Internet of things in manufacturing & industrial for ERP

ปัจจุบันนี้ technology ได้ก้าวไกลไปอย่างรวดมาก
ทำให้เราสามารถนำ technology มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ในราคาที่ถูกกว่าเดิมหลายเท่า เช่น IoT (Internet Of Things) ซึ่งมีขนาดเล็กมาก ไม่จำเป็นต้องเดินสาย LAN

สามารถเชื่อต่อผ่าน wireless ได้เลย ข้อมูลต่างๆที่เราต้องการ สามารถส่งผ่าน module นี้ได้ เช่น sensor ต่างๆ, pressure , temperature, humidity หรืออื่นๆ

หากคุณต้องการข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน หรือ ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบ ERP เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงแผนการผลิต และ การประเมินประสิทธิภาพการผลิตได้

www.sdcsolution.co.th
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Training system
ช่วยพัฒนาความรู้ทักษะและทัศนคติของพนักงาน
โดยมีระบบการชี้วัดของพนักงานแต่ละบุคคลคน ว่ามีจุดเด่นและจุดด้อยอะไร และต้องการ training ในด้านใด เพื่อปรับปรุงและเติมเต็มให้พนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

www.sdcsolution.co.th
Photo
Add a comment...

Post has attachment
การนำระบบ barcode system มาใช้ทดแทนคน 
-ช่วยนับ output และดู output แบบ real-time
-ช่วยลดของเสียที่ส่งไปยังลูกค้า
-ช่วยลดระยะเวลาการทำงาน
-ช่วยให้ไม่ต้องหา operator ที่มีทักษะสูง สามารถใช้ใครแทนก็ได้
-ช่วยวิเคราะห์เวลาทำงานของ operator
-และ อื่นๆ

ในรูป แสดงตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ barcode แทนคน

www.sdcsolution.co.th
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Process Improvement
ในโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ พนักงานฝ่ายผลิต(operator)

และการทีจะทำให้กระบวนการผลิต (process) ดีขึ้น ต้องมี process engineer หรือ manufacturing engineer ทำหน้าทีคอยปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดต้นทุน ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

แต่การที่จะได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ ทำได้ยาก และใช้ระยะเวลานาน เพราะต้องคอยหาข้อมูลจากที่ต่างๆ และนำมาวิเคราะห์

หากมีระบบ(system)ที่ดี มาคอยทำหน้าที่ในการบันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆโดยอัตโนมัติ ทำให้การปรับปรุงการะบวนการผลิต ทำได้ เร็ว ง่าย ถูกต้อง และการแก้ปัญหาที่ตรงจุด

www.sdcsolution.co.th
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Manufacturing Improvement
ระบบในโรงงานอุตสาหกรรม มีมากมาย ทั้งระบบขนาดใหญ่ และระบบขนาดเล็ก แต่ปัญหาอย่าหนึ่งคือ พอนำมาใช้ แล้ว ไม่เหมาะสม หรือใช้ระบบเพียงบางส่วน
เราสามารถต่อยอด และปรับปรุงกับระบบที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร โดยยังคงระบบหลักไว้ เพื่อใช้ติดต่อกับบริษัทเครือข่ายจากต่างประเทศ
-Friendly user interface
-Simple use
-Easy analysis
-Base on operation

Contact us: www.sdcsolution.co.th
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Process Improvement
การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงบริษัท ผู้บริหารต้องปรับทัศนคติของพนักงานในองค์กร
อย่าให้พนักงานตั้งกำแพงของตัวเองขึ้นมา เช่น
"มันก็ดีอยู่แล้ว ไม่เห็นต้องต้องเปลี่ยนเลย"
"ทำแบบนี้มันยากขึ้นนะ"
"ถ้ามีปัญหาขึ้นมา จะทำอย่างไรล่ะ"
"ทำไมต้องให้คนอื่นมาแนะนำด้วย เราก็ทำกันเองได้"
"งานปัจจุบันก็มากมายอยู่แล้ว ยังจะให้ทำเพิ่มอีก"
"แล้วเราจะอยู่อย่างไร ความสำคัญของเราก็ลดลงน่ะสิ"

พนักงานทุกคนควรจะมองผลประโยชน์ของบริษัท และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 
เพื่อทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และน่าภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้บริษัทก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง
-มองผลประโยขน์ของบริษัท
-สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
-ยอมรับปัญหา และ แก้ปัญหาเชิงป้องกัน ด้วยข้อเท็จจริง
-ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุง และ เปลี่ยนแปลง
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Master Production Scheduling
การวางแผนการผลิต เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของ โรงงานอุตสหกรรม หากวางแผนผลิตได้ดีและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท ก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ตามมานั่นเอง
- Inventory ตํ่าอย่างเหมาะสม และพอเพียง
- Work In Process ตํ่าโดยไม่กระทบ process อื่นๆ
- Space เพิ่มขึ้น ลดพื้นที่การจัดเก็บ
- Delivery ตรงตามแผน
- Customer satisfaction สูง ส่งงานได้ตามแผน
- Maintenance plan ได้ตามเป้าหมาย
- Machine breakdown ลดลง จากการวางแผนซ่อมบำรุงที่ดี
- Quality ดีขึ้น จากเครื่องจักรที่เสียน้อยลง
- Cost ลดลง จากการลดลงของ OT และ Manpower
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded