Drodzy Państwo,

przedstawiam Państwu analizę kredytów waloryzowanych. Niniejsze opracowanie ma na celu przywrócenia prawdziwego znaczenia słów, odnajdując ich miejsce je w kontekście językowym, finansowym i prawnym. W kręgu analizy znajdują się następujące terminy określające kredyt: denominowany, indeksowany, waloryzowany. Przygotowując materiał odwoływałem się do źródeł podstawowych: słowników, materiałów eksperckich oraz przepisów prawa. Ponieważ w dziedzinie finansów kopiujemy świat anglosaski korzystałem, korzystałem także z materiałów anglojęzycznych, bez czego, mógłbym nie dać rady dotrzeć do źródła znaczeniowego niektórych terminów. Odnalezione wady mające skutki prawne powinny zostać skonsultowane z prawnikami, jednak jestem przekonany że będzie to ocena pozytywna. Całość analizy znajduje się tutaj: https://drive.google.com/open?id=0ByDcOdN-T_PVVWd3Z2JzMk95TEk&authuser=0

Wnioski z analizy skrócić można do poniższej listy wad prawnych kredytów waloryzowanych:
1. Ominięcie wyłącznych konstytucyjnych prolongatyw NBP w zakresie kształtowania polityki pieniężnej
2. Użycie klauzuli waloryzacyjnej w miejscu zmiennego oprocentowania dostępnego w prawie bankowym
3. Użycie klauzuli waloryzacyjnej z zastosowaniem “miernika wartości” umowy w żaden sposób nie będącym miernikiem przedmiotu umowy  
4. Użycie klauzuli waloryzacyjnej jako narzędzia do sztucznego zmniejszenia oprocentowania i pozornego zwiększenia zdolności kredytowej klientów
5. Wprowadzenie do systemu ekonomicznego, pieniądza polskiego po zaniżonym oprocentowaniu co naruszyło stabilność rynku nieruchomości
6. Wprowadzenie do systemu ekonomicznego, pieniądza polskiego po zaniżonym oprocentowaniu co naruszyło konkurencyjność pomiędzy bankami
7. Narażenie klientów na straty spowodowane niemożnością rozliczania różnic kursowych
8. Użycie klauzuli waloryzacyjnej w celu innym niż utrzymanie godziwej wartości zobowiązania
9. Wprowadzenie do umowy cywilnej dwóch waloryzatorów jednocześnie
10. Naruszenie neutralności ekonomicznej umowy przez waloryzator o różnych wartościach w tym samym czasie
11. Użycie klauzuli waloryzacyjnej w celu zmniejszenia własnych obciążeń podatkowych
12. Użycie waloryzatora którego wartość kształtowana jest nieobiektywnie
13. Użycie waloryzatora będącego narzędziem finansowym uznanym za spekulacyjny
14. Użycie waloryzatora rozpoznanego w światowej gospodarce jako narzędzia niestabilnego, doprowadzającego do problemów makro ekonomicznych
Shared publiclyView activity